Tilbage til Forsiden

Kværs Tørsbøl skoler

I 1700 tallet lå den ældste skolebygning vest for Møllebakken, og af den er alle spor væk. I en periode har der også været holdt skole i den såkaldte Degnegård, som i 1981 blev genopbygget på frilandsmuseet i Molfsee ved Kiel.

Image
Degnegården på sin oprindelige plads vest for kirken i Kværs. Førstelærerboligen og skolen øverst til venstre.

På samme tid var der også skole i Tørsbøl, dog skulle de ældste børn undervises i Kværs, hvor der i 1807 opførtes en stråtækket bygning, der rummede skolestue og lærerbolig.

Da Tørsbøl skole nedlagdes i 1842, blev der i Kværs indrettet endnu en skolestue og ansat en andenlærer.
I 1890 var den stråtækkede skole ikke længere tidsvarende. Den blev nedrevet, og allerede tre måneder senere stod en ny bygning på det gamle fundament, men forlænget med et fag. Det var en solid bygning, der står endnu.

Image
Mindetavle for lærer Clausen, der var den første der faldt i 1. Verdenskrig fra Kværs sogn.

Da elevtallet i 1908 var kommet op på 144, arbejdede man på at få ansat en lærerinde. Det ender imidlertidig med, at en gruppe forældre i Tørsbøl får gennemført et skolebyggeri her. I stedet for udskrives 49 elever til den nybyggede skole i Tørsbøl.

Image
Tørsbøl skole 1936. Lærer Knudsen og kone th. Yderst tv. siddende Olaf Knudsen, senere skoleinspektør i Gråsten. (B265)

 

Image
Kværs skole.
I 1947 går man i gang med et nyt skolebyggeri på præstegårdsjorden nord for byen med 2 klasseværelser og en gymnastiksal. 4 år efter udvides med et klasseværelse, et sløjdlokale og et skolekøkken.
Image
Klassebillede fra marts 1962.

I 1967 nedlagdes skolen i Tørsbøl og alle børnene samledes i skolen i Kværs, der i den anledning udvides endnu en gang.
I 1993 tilbygges et par faglokaler og et skolebibliotek.

Image
Det pædagogiske personale ved Kværs skole i 1992.

Til sidst et par klassebilleder fra Kværs skole,hvor elever og årstallet ikke er kendt:

Image
Klassebillede fra Kværs skole. Elever og årstal ukendt.
Image
Klassebillede fra Kværs skole. Elever og årstal ukendt.
Image
Klassebillede fra Kværs skole. Elever og årstal ukendt.