Tilbage til Forsiden

Ladegårdskov skole

I 1791 blev der oprettet en biskole i Ladegårdskov. Beboerne i området havde rettet en anmodning til hertugen om støtte til oprettelsen af en skole for at deres børn ikke skulle gå den lange vej til Adsbøl, Kværs eller Gråsten. Skolen hed en biskole, fordi kun de yngste børn gik her. De ældste gik til de tre hovedskoler.

I 1844 blev skolen til distriktsskole, hvor også de ældste børn gik. Der blev derfor bygget nyt skolehus med lærerbolig.

Image
Ladegårdskov skole 1904. Th. lærer Theodor Caspersen.(B264)

I 1953 blev der foruden den hidtidige enelærer ansat en lærerinde, og i 1954 blev der opført en tilbygning og en gymnastiksal.

Image
Ladegårdskov skole januar 2003 hvor idag "Det lille Teater" har til huse.

Mange små skoler blev nedlagt i 1960'erne, og i 1966 blev også Ladegårdskov skole nedlagt. I dag har "Det lille Teater" til huse i bygningerne.