Tilbage til Forsiden

Rinkenæs skoler

Den ældste skole i Rinkenæs er opført ca. 1730. Bygningen er i dag privat beboelse og ligger på Nederbyvej 88.

Image
Ældste skole i Rinkenæs. Foto Gråsten Lokalhistorisk Arkiv.
Image
Rinkenæs gamle skole. Var skole indtil 1834, derefter bolig for lærerne.
Foto er fra ca. 1940.
Image
Ældste skole i Rinkenæs stærkt ombygget.
Foto Gråsten Lokalhistoris Arkiv.
Image
Skolen på Nederbyvej 51 opført i 1834.

Flere oplysninger om dobbeltegen på billedet

 

Elevtallet steg, og i 1834 byggedes en ny stor skole med 3 skolestuer.

Image
Zeugnisbuch fra 1905 tilhørenede Marie Philipsen født i Rinkenæs 1892.
Foto Gråsten Lokalhistorisk Arkiv.
Image
Elever Rinkenæs skole fra omkring 1900. Foto Gråsten Lokalhistorisk Arkiv.
Image
Elever fra Rinkenæs skole 1909.
Foto: Gråsten Lokalhistorisk Arkiv.

I 1908 var elevtallet steget til 233 og der blev udbygget med endnu en skolestue.

Image
Rinkenæs skole 1924. Lærer Bruhn og lærer J.J. Søndergård.
Image
Rinkenæs skole og elever ca. 1935, lærer Bruhn til venstre, lærer Lehmann og lærerinde Botilla Meinhardt Jensen til højre.

Den nuværende skole på Stenvej blev indviet i 1945 som en syvklasset skole, hvortil børnene fra den nedlagte Bækken skole blev overført i 1960.

Image
Skolen på Stenvej indviet i 1945.
Image
Rinkenæs skoles lærere 1966:
Bagerst fra venstre: Andreas Gram, Johnny Dall, Clausen, Leif L. Lassen
Forrest fra venstre: Karoline Petersen, Fru Bruhn, Christine Hansen, Frk. Kjerulf.