Tilbage til Forsiden

1922

Graasten Avis

Image

udkom hver dag, undtagen søn- og helligdage, fra 1-10-1920 til 12-1-1932.
Avisen var en særudgave af Dybbøl-Posten, og dækkede foruden udenlands og landsstof, især Als og Sundeved. Der er ikke mange artikler om Gråsten, oftest kun små notitser.

Alle udklip fra 1922 er fra Graasten Avis.