Tilbage til Forsiden

Juli 1922 Gråsten Avis

Image 7-7-1922
"Nyt Missionshus i Graasten", skal bygges. Det nuværende Missionshus er solgt og indrettet til husholdningsskole, så der er købt grund i bag Palæets Have.

Image 11-7-1922
"Den nye Underret i Graasten", er blevet vedtaget, og Slottet er nu ved at blive indrettet til domhus med retslokale, fangeceller, kontorer og bolig til dels dommeren og til både en gift og ugift politibetjent. Retssalen indtettes i den tidligere hertugelige spisesal. Der er planer om at bygge et arresthus på marken ved Slotsbakken.

Image 13-7-1922
"Ringriderfesten" afholdes for 10. gang, og tirsdagen er hoveddagen hvor der ventes op mod 200 ryttere.

Image 18-7-1922
"Havneanlæget" skrider planmæssigt frem. Jordarbejdet med banedæmningen ned til havnen går raskt fremad.

 

Image
Dæmningen ned til havnen bygges. I baggrunden tv. Kurhotellet.

Image 27-7-1922
"Det nye Missionshus", bliver alligevel ikke bygget på den planlagte grund, da den måske skal bruges til Landbrugsskole.