Tilbage til Forsiden

September 1922

Image 2-9-1922
2-9-1922 Graasten Sogneraad, har holdt møde. Foruden en del småsager som fortovs reparationer, plankeværk, var et af punkterne en anmodning fra Skovrider Krarup om køb af fattiggården og tilhørende jord.

September 1922
Graasten sogneråd ca. 1924. Fra venstre baneformand E. Hjortkilde, forpagter Mathiesen, Graasten herregård, sygekassekasserer Johannes Koch, manefakturhandler V. Uldall, sadelmager Iver Clausen, sognerådsformand, guldsmed Julius Jacobsen og trafikassistent O. P. Thygesen.

Image 11-09-1922
11-9-1922 Graasten Havn. Arbejdet skrider jævnt fremad over hele linien: selve jernbanedæmningen er færdig og mangler kun stenbeklædning, opfyldning af havnepladsen med jord fra Stengeroddebaken skrider godt fremad, den 150 meter lange jern-spunsvæg drives langsomt i og uddybning af havnebassin og sejlrende er snart færdig.

Image 16-9-1922
16-9-1922 Konge besøg i en lille times tid i Graasten. Kongen beså slottet og slotshaven for at slutte af nede ved havnebyggeriet inden den kongelige bil kørte videre.

September 1922
Billedet her er fra Kong Chr. X'es besøg i Graasten 1920

Image 18-9-1922
18-9-1922 Høstvejret driller. I Adsbøl er en del landmænd færdige med negene men hvad der er kommet under tag er ikke bjerget særlig godt. Der står stadig byg og havre på markerne.

Image 27-9-1922
27-9-1922 Kongens fødselsdag blev mindet i både Adsbøl, Rinkenæs og Gråsten. I Gråsten var flagene hejst i byen, og på Hotel Graasten blev der afholdt møde med sang, taler og kaffebord.