Tilbage til Forsiden

August 1948

Image 6-8-1948
7-8-1948 Bagermester W. Kammeyer død. Få dage efter sin 70 års fødselsdag, er bagermester W. Kammeyer død. Han er født i Gråsten, og begyndte i 1903 sin egen bagerforretning på hovedgaden i Gråsten. 3 år senere flyttede han den hen på Jernbanegade, hvor den har været siden. i 1914 udvidedes forretningen til også at omfatte Café-virksomhed, og 10 år senere inddroges hele ejendommens stueetage til forretningen. Han var gennem en del år formand for Gråsten Håndværkerforening.

Image
Bagermester Kammeyer. (B1082)

8-8-1948 Andejagten gået ind. Andejagten er nu gået ind, og i tirsdags måtte ænderne i søerne omkring Gråsten stå for skud. Resultatet blev over 40 ænder.

Image 11-8-1948
12-8-1948 Løbet på grund i stormvejr. Motorsejlskibet "Erland" fra Gråsten, der var undervejs fra Uleaaborg til Frederikssund med en ladning træ, er i den stærke storm natten til mandag strandet ved Tjurke ud for Karlskrona. Der er ingen fare for skibet og besætningen opholder sig fortsat om bord.

15-8-1948 Cirkus i by. Cirkus Benneweis har i to dage givet forestilling på Slotsbakken i Gråsten.

Image 15-8-1948
15-8-1948 Renovationsforening i Alnor. En kreds af lodsejere i Alnor og Trappen har været samlet til møde i Alnor Kro for at drøfte oprettelsen af en renovationsforening for de to byer. Man vedtog at søge gennemført en dagrenovation i forbindelse med renovationslauget i Gråsten. For at Gråsten vil gå med til samarbejdet, skal der stilles med 46 medlemmer, og prisen pr. spand vil være 2.- kr pr. måned.

15-8-1948 Fjordsejlads til Sandager. Rinkenæs sogneråd hold forleden møde med restauratør J. Thomsen, Sandager Badehotel, om at forlænge motorbådsfarten Gråsten- Egernsund til Sandager. Det vedtoges, at Fru. J. Thomsen skulle komme med et overslag på opførelsen af en 15m lamg anløbsbro, herefter vil sognerådet på ny tage stilling til sagen med hensyn til tilskudets størrelse.

Image 19-8-1948
19-8-1948 Rejsegilde på Grænsegendarmeriets administrationsbygning. I torsdags rejstes taget på Grænsegendarmeriets nye kontorbygning på Slotsbakken. I den anledning samledes korpsets chef, oberst Ankjær og frue samt korpsets kontorpersonale med kgl. bygningsinspektør Lehn Petersen og medarbejdere samt bygmestre, svende og arbejdere til en højtidelighed på bygningen, over hvilken splitflaget vejrede.

Image 21-8-1948
221-8-1948 Dødsfald. Pludselig og uventet er købmand Johannes Jacobsen, hjørnet af Nygade og Stengeroddevej, afgået ved døden på Skodborg Sanatorium. Johannes Jacobsen drev sammen med købmand A. Neidhardt en skibs- og kolonialhandel. De besluttede senere at drive hver sin forretning, hvorefter Jacobsen byggede sin store forretningsejendom på hjørnet af Nygade og Stengeroddevej.

Image
Johannes Jacobsens bygning på hjørnet af Nygade og Stengeroddevej. (B00718)

Image 25-8-1948
27-8-1948 Jordefærd. Om Joh. Jacobsens jordefærd.

Image 27-8-1948
27-8-1948 Auktion over maskiner. Efter begæring af Kommissarius for Konfiskation af tysk og japansk ejendom afholdes der den 9. september dette årfrivillig auktion på Fa. Anthon & Sønners maskinfabrik i Gråsten.