Tilbage til Forsiden

Maj 1948

Image 9-5-1948
11-5-1948 Ny landssekretær ved Dansk-Nordisk Ungdomsforbund.  I stedet for sekretær Verner Ravn, der forlod Gråsten i februar måned for at overtage en anden stilling, har Dansk-Nordisk Ungdomsforbund antaget inspektør ved Træningsskolen i København, Arne Aabenhus, som sekretær sammen med inspektørstillingen ved Folkung-skolen i Gråsten.

Image 12-5-1948
12-5-1948 Jordefærd. Under stor deltagelse begravedes i lørdags på kirkegården i Gråsten direktør Jørgen Lorenzen, Gråsten, firmaet Lyck og Co. Avnbøl.
Inden bortkørslen fra hjemmet afholdtes her en stemningsfuld sørgehøjtidelighed i haven, hvor kisten var henstillet under de blomstrende æbletræer, og hvor pastor Hvidt talte.

Image 16-5-1948
19-5-1948 Motorsejlads Gråsten - Egernsund Der er atter, ligesom før krigen, etableret fast færgefart fra Gråsten Havn til Egernsund, idet skipper M.P.Hansen nu har indsat sin 10 meter store motorbåd "Falken" på ruten.

Image 21-5-1948
21-5-1948 Adsbøl vandværk En del af beboerne i Adsbøl, der havde tegnet sig som andelshavere i et vandværk, var forleden samlet til stiftende generalforsamling i Gråsten Skole.
Det vedtoges at oprette Adsbøl Vandværk. Opførelsen ansløes til at koste 48.000 kroner, som vil blive afviklet over 30 år med en afgift på 7,50 pr. hovedhane og 1,50 kr pr. måned for hver efterfølgende hane.

Image 25-5-1948
25-5-1948 Badeforholdene ved Alnor Strand drøftedes. Fredag samledes i Alnor en kreds af byens borgere sammen med medlemmer af sognerådene i Gråsten og Rinkenæs. Man beså stranden ved Alnor, som man ønskede indrettet til badestrand med opførelse af badebro m.m., og samledes derefter på Alnor kro til en drøftelse af sagen.