Tilbage til Forsiden

November 1948

Image 1-11-1948
4-11-1948 Gadebelysningen i Overbyen. Rinkenæs Sogneråd har for nylig vedtaget at etablere gadebelysning i Alnor, Trappen og Toft. Til næste møde skal der indhentes tilbud på gadebelysning i Overbyen.

5-11-1948 Handelsforeningen for Gråsten og Omegn 25 år. Jubilæet fejres den 6. november på Hotel Graasten.

Image 5-11-1948
Læs mere om Handelsforeningen.

Image 10-11-1948
12-11-1948 Atter gudstjeneste i Slotskirken. Efter at varmeledningerne i Gråsten Slotskirke er efterset og isandsat, er kirken atter taget i brug. Samidig er kirkens orgel blevet forsynet med elektrisk blæseindretning, hvorved kirketjeneren fritages for arbejdet med at drive blæsebælgen.

Image 15-11-1948
15-11-1948 Guldbryllup - Grosserer C. C. Biehl og hustru. I morgen, mendag den 5. november, kan grosserer C. C. Biehl og hustru Marie Biehl, født Brodersen, fejre deres Guldbryllup. Ægteparret har aldrig lagt skjul på sit danske sindelag, og de har på hver sin måde gjort en stor indsats i det nationale arbejde.


C. C. Biehl ca. 1947. (B300159)

19-11-1948 Folkungskole indviet. Ved en smuk højidelighed i mandags på "Folkunghus" i Gråsten indviedes Folkungskolen i overværelse af en stortallig forsamling. Skolen bygger på et kristent grundlag, og har da også det 5-dobbelte nordiske kors som sit vartegn.

Image 19-11-1948
Mere om åbningen af Folkungskolen.

Image 24-11-1948
25-11-1948 Naurfredningsforeningens "Dag". Salget af det lille emblem til fordel for naturfredningen i Danmark, har i år indbragt det smukke beløb af 199 kr. og 15 øre. Overlærer Jens Andersen, A. D. Jørgensensgade, som har ledet salge, bringer en tak til både købere og sælgere.

26-11-1948 Kong Frederik på jagt i Statsskovene. På lørdag deltager Kong Frederik i en klapjagt i Statsskovene ved Gråsten. Kongen bor under opholdet på Gråsten Slot.

Image 26-11-1948
28-11-1948 Distriktsjordemoderen forlader Rinkenæs. Distriksjordemoder frøken Asta Westring, der for et års tid siden ansattes i Rinkenæs Distrikt, forlader nu atter byen, idet hun fra 1. december har fået ansættelse på fødselsklinikken i Århus. Frøken Westring havde forstået at gøre sig afholdt blandt befolkningen.

Image 30-11-1948