Tilbage til Forsiden

Oktober 1948

Image 1-10-1948
1-10-1948 40 år i Postetaten. Montør af 1. grad Christian P. Jacobsen, Nalmadebro, kan den 1. oktober fejre 40 årsdagen for sin etatsmæssige ansættelse i postetaten. På sin 22-års fødselsdag 15. juli 1901, blev han ansat som postbud i Gråsten.

Image 6-10-1948
8-10-1948 Motorsprøjte til havekredsen. Gråsten og omegns Havekreds afholdt medlemsmøde på Den Gamle Kro i Gråsten for at drøfte spørgsmålet med hensyn til anskaffelse af en frugttræssprøjte til betjening af medlemmernes frugttræer m.m.

Image 8-10-1948
10-10-1948 Guldbryllup. I dag, søndag, fejrer en af byens kendte borgere apoteker A. C. Andersen og hustru, guldbryllup.

13-10-1948 Gråsten Havn. I September måned blev Gråsten havn anløbet af 15 skibe. Af fragtgods er indgået 152 tons og udgået 1120 tons.

Image 17-10-1948
19-10-1948 Licitation ved Andelsboligerne. Malerarbejdet ved de sidste 10 dobbelthuse på Slotsbakken er nu udliciteret. Der var ial afgivet 4 tilbud.

Image 21-10-1948
26-10-1948 Færdselsulykke ved Gråsten. Lørdag aften ved sekstiden skete der på hovedvejen 8 lige ved Gråsten Slot og Skovriderboligen en trakisk ulykke, ved hvilken en af sognets kendte beboere, den næste 86 år gamle forhenværende graver ved kirkegården i Adsbøl, Thomas Madsen, midsede livet.

Image 23-10-1948
23-10-1948 Guldbryllup på "Postdam". På mandag den 25. oktober kan landmand, gårdejer Johan Ferdinand og hustru Trineke, født Clausen, Postdam, Ladegårdskov, fejre guldbryllup.

Image 27-10-1948
27-10-1948 Dobbelthus til to af skolens lærere. Amtsrådet har på sit møde godkendt, at Rinkenæs Kommune indræder som medlem af Rinkenæs Andelsboligforening. Kommunen bliver hermed i stand til at afgive bolig til to af skolens lærere.