Tilbage til Forsiden

September 1948

Image 1-9-1948

1-9-1948 Mindefest i Gråsten. En række af byens foreninger havde søndag aften på Hotel Gråsten arrangeret en mindefest for dem der havde sat livet til for Danmark.


3-9-1948 Antaget som vikar. Fra 1. september at regne er lærer Karlo Orby Pedersen af skolenævnet antaget som vikar ved Gråsten skole. 

Image 7-9-1948
7-9-1948 Fødselsdag på Husholdningsskolen. Dagen idag, den 7. september, bliver en festdag på Gråsten Husholdningsskole, idet dens afholdte forstanderinde, frøken Olga Reppien, på denne dag runder de 50 år.

Image 15-9-1948
16-9-1948 Marmelade til gamle. Alnor Husmoderforening har på Gråsten Andelsslagteri foretaget kogning af marmelade, tilvirket af frugt, som fra forskellig side var skænket til formålet. Der blev i alt kogt 550 kg., og det vil i vinterens løb blive uddelt til gamle og trængende mennesker.

Image 16-9-1948
16-9-1948 Badestranden ved Alnor. Ved sognerådsmødet i Rinkenæs var fremlagt andragende fra en kreds af borgere i Alnor og Gråsten om etablering af bedre badeforhold ved Alnor Strand. Der forelå endvidere en anmodning om oprensning af Alnor Strand.

  Image 18-9-1948
18-9-1948 Gråsten Havn fylder 25 år. En mærkedag i Gråsten bys historie var det, da byen den 21. september 1923 under festlige former og i overværelse af Kong Christian X. og Dronning Alexandrine indviede sin flotte havn.

Image
Gråsten Havn ca. 1948. Vitfoss pakhus og H. Lyck og Co. pakhus (B01118)

Image 18-9-1948
23-9-1948 Anmodning: Alle jægere i de sønderjyske landsdele mindes om snarest muligt at sende deres bedste råbuk opsats til jagtudstillingen i Gråsten under adressen: Møbelhandler Clausen, Gråsten.

Image 26-9-1948
28-9-1948 60 års fødselsdag. En af Gråstens bys kendte og ansete borgere, ejendomskommissionær Jørgen Christiansen, fejre i dag tirsdag sin 60 års fødselsdag.