Tilbage til Forsiden

April 1949

 

Image 6-4-1949
7-4-1949 En film fra Rinkenæs. Ved et møde på Rinkenæs Skole forleden fremviste uddeler Chr. Holm, der er en habil amatørfotograf, en interessant smalfilm med billeder fra de i årets løb skete særlige begivenheder i Rinkenæs. Filmen gjorde stor lykke, og man håber det bliver en årlig tilbagevendende begivenhed.

Image 8-4-1949
8-4-1949 Mesterprøve med 1. karakter. Malersvend Alfred Hansen, søn af malermester Jens Hansen,Gråsten, har ved skolen i Odense bestået mesterprøven med en fin 1. karakter.

10-4-1949 Forfremmet til Overvagtmester. Vagtmester i Grænsegendarmeriet H. P. Jørgensen, der i mange år har været ansat på Gendarmeriets kontor, er blevet forfremmet til Overvagtmester.

Image 13-4-1949
17-4-1949 Svensk-dansk Påskebrydning. Traditionen tro afslutter atletikklubben "Alf" sæsonen med et stævne på Hoten Gråsten 2. påskedag. I år er der imidlertidig sensation om stævnet, idet gæsterne kommer fra Sverige.

Image 24-4-1949
26-4-1949 De svenske brydere tog alle point hjem.
Der var samlet en stor tilskuerskare til påskedagens brydekampe. Formanden , kioskejer Sø'rensen, bød velkommen, inden der blev kæmpet i 7 vægtklasser, som alle blev vundet af svenskerne. 

Image 26-4-1949
28-4-1949 Generalforsamling i Røde Kors. Den lokale afdeling hold generalforsamling på Hotel Gråsten. Formanden, redaktør A. P. Møller, aflagde beretning, hvoraf fremgik at medlemstallet er steget med 15 til 339. Foruden denne og mange andre beretninger, aflagde mekaniker Laur. Mink beretning om samaritterkolonnen. Den havde haft 225 vagttimer og behandlet 18 skadelidte.

Image