Tilbage til Forsiden

Februar 1949

Image 2-2-1949
3-2-1949 Generalforsamling i det frivillige brandværn. Gråsten frivillige brandværn afholdt tirsdag aften generalforsamling i Fritz Johannsens gæstgiveri. Der var både fællesspisning, aflægning af beretning, minde over afdøde kamerater og tildeling af ærestegn.

Image
Gråsten Brandværn 1950. Bag sprøjten står Hans Kock, foran Chr. Jørgensen og Klyhn. Fotograferet ved Kommunekontoret og indkørslen til Brandstationen Ringgade 7. (B442)

Image 3-2-1949
3-2-1949 Alnor skoles budget. Totaludgiften per barn i skolen kommer i 1949-50 til at ligge på ca. 700 kr. Det samlede budget har udgifter på i alt 49.600 kr.

Image 6-2-1949
6-2-1949 Indbyggertallet ved årets udgang 2656 - dvs. en lille nedgang på 6. Der er i årets løb født 59 børn, mens 18 personer er døde.

8-2-1949 Johs. V. Jensen blev bymester i skak. Byturneringen i skak, i hvilken deltog skakspillere fra Arbejderskakklubberne i Alnor, Gråsten og Kværs samt den lokale afdeling af Dansk Skakunion, er nu afsluttet og spændingen udløst, Johs. V. Jensen, Gråsten, blev Bymester og vandt den udsatte vandrepokal for anden gang i træk.

Image 9-2-1949
12-2-1949 Aarhus By Orkester kommer. Det musikelskende publikum i byen og omegnen har noget at glæde sig til. Aarhus By Orkester kommer herned og giver koncert her i byen på tirsdag aften. Denne koncert er som altid højdepunktet i byens musukliv. Også i år er det Thomas Jensen, der dirigerer.

Image 12-2-1949
12-2-1949 Lynfryseri i Gråsten. Også Gråsten har nu fået sit lynfryseri, idet der i sognefoged Rasmussens ejendom i Slotsgade er indrettet et fryseanlæg. Her kan alle, som ønsker det, leje en boks eller flere, som hver kan rumme 160 liter.

17-2-1949 Grænsegendarmeriets nye bygning tages i brug. Efter i 9 måneder at have haft til huse i den tidligere tyske skole i Gråsten, er korpset i tirsdags flyttet til den nye smukke administrationsbygning på Slotsbakken.

Image 17-2-1949
18-2-1949 Generalforsamling i Gråsten Bank. I følge dagsordnen vil der blive aflagt beretning om bankens virksomhed i 1948.

Image 20-2-1949
Gråsten Handelsstandsforenings generalforsamling.

Image 20-2-1949

Image 28-2-1949
28-2-1949 Gråsten Andelsslagteris jubileums generalforsamling.

Image 28-2-1949