Tilbage til Forsiden

Januar

Image 6-1-1949
6-1-1949 Nytår i Gråsten. I Gråsten forløb nytårsaften uden ulykker af nogen art. Der var aftenen igennem en del skyderi rundt i byen, ligesom nogle enkelte låger og sten fra stenhøje blev byttet lidt rundt, men ondartede og alvorlige nytårsløjer blev vi forskånet for.

Image 6-1-1949
6-1-1949 Gråsten skonnert grundstødt ved Helsingborg. Onsdag morgen løb skonnerten "Iduna" af Gråsten på grund ud for Viken i Nærheden af Helsingborg.En svensk slæbebåd fik bragt skonnerten flot igen. Det sejlede derefter til Helsingør, hvor det vil blive efterset.

Image 11-1-1949
13-1-1949 På Turné med kæmpeål. Fiskeeksportør Jens Egholm, Gråsten, fangede fornylig i Flensborg Fjord en ål på ikke mindre end 38 pund. Naturhistorisk Museum i Århus har konstateret, at det er en spidsål, der ikke må forveksles med den almindelige store havål. Fangsten er intet mindre end en sensation. Ålen menes at være langt over 100 år gammel.

Image
Jens Egholm og Per Egholm med ål på 38 pund og 180 cm, fotograferet i København. (foto privat B300255)

Image 12-1-1949
14-1-1949 Krigsinvalidernes generalforsamling. Foreningen af krigsinvalider og faldnes efterladte har holdt generalforsamling. Købmand Fedder Martinsen blev nyvalgt til kasserer istedet for afdøde købmand Joh. Jacobsen.

14-1-1949 Kvinderne fester for brandmændene. Rinkenæs Frivillige Brandværns kvindellige festkomité arrangerede forleden en festlighed for de aktive medlemmer med damer, og desuden havde man inviteret sognerådet. Der blev serveret grønkål med flæsk samt dessert. Efter spisningen var der dans til Carl Normannis Trio.

Image 15-1-1949
15-1-1949 Generalforsamling. Socialdemokratisk Forening i Gråsten har afholdt generalforsamling på Hotel Gråsten. Efter beretninger, regnskab og valg, redegjorde og oplyste sognerådsformanden for skatteproblemerne, om de arbejder kommunen agter at udføre, bl.a. regulering af Torvet. Der rettedes en opfordring til sognerådet om at foranledige, at Fredningsnævnet sørger for istandsættelse og renholdelse af Hjertehøjen.

Image 18-1-1949
18-1-1949 Afsporet Godsvogn. Da persontoget fra Tinglev, der skal være i Gråsten kl. 19:35, lørdag aften befandt sig på den stærkt skrånende banelinie mellem Rinkenæs og Gråsten, brød en tysk godsvogn i toget sammen og afsporede, hvorved et par hundrede sveller blev revet op.

Image 18-1-1949
18-1-1949 Alnor Husmoderforening har afholdt generalforsamling på Alnor Kro. Foreningen tæller nu 104 aktive og 6 passive medlemmer. I februar måned vil der blive opført en dilettantkomedie, ligesom Nordens Husmoderdag den 10. marts fejres med en festlighed.

Image 23-1-1949
23-1-1949 Ny pantefoged og snefoged. Adsbøl sogneråd har holdt møde. Et andragende fra købmand Hell, Ladegårdskov, om bevilling til salg af stærke drikke anbefaledes. Som ny pantefoged ansattes arbejder Hans Matzen, Adsbøl, og til ny snefoged valgtes Holger Clausen, Ladegårdskov. Skatteligningen i sognet begyndet den 3. februar.