Tilbage til Forsiden

Maj 1949

Image 1-5-1949
1-5-1949 Forældreforeningens Generalforsamling. Forældreforeningen for Gråsten Kommuneskole afholdt den 28. årsmøde og generalforsamling.
Skoleinspektør H. C. Hansen talte bl.a. om aktuelle skolespørgsmål og redegjode for tidens krav til skolesøgende børn og undervisningsmetoderne i de forskellige klasser, og omtalte den eksamensfrie mellemskole, der ikke var særlig begejstret hos forældrene, men det har vist sig at børnene når de forlod mellemskolen, havde fået stor praktisk udbyte af undervisningen.

Image 3-5-1949
4-5-1949 Livgarden kommer til byen. Kongeparret ventes midt i juni måned med de tre prinsesser til Gråsten Slot, og i år kommer Livgarden for første gang med. Garden får vagtkommando på Palæet, der som bekendt er under ombygning.

Image 8-5-1949
8-5-1949 70¨års fødselsdag. En af byens gode sønner, saddelmager Iver Clausen, fylder mandag den 9. maj 70 år. Læs beretningen om Iver Clausen på ovenstående link

Image 10-5-1949
14-5-1949 Gråsten Kvægavlerforening har mistet sin bedste tyr "Gråsten Major". Den fik trommesyge og bughindebetændelse. Den var 10 år gammel, højt præmieret og regnet for landsdelens bedste. Da den kun var forsikret for 6000kr. lider foreningen et økonomisk tab.

Image 14-5-1949Image 17-5-1949
17-5-1949 Festlig indvielse af Lejrskolen Brændstoft ved Rinkenæs. Under smukke og højtidelige former og i overværelse af gæster fra mange egne af landet, indviedes lørdag eftermiddag den af en række overvejende sjællandske skoler, samt af organisationen "Red Barnet" skabte lejrskole på Brændstoft ved Rinkenæs.
Skolen beståe af en smuk stråtækket hovedbygning med tilhørende sidebygning. Den tjente i sin tid som bolig for bestyreren på et forlængst nedlagt teglværk og var derefter på forskellige hænder, indtil den for et års tid siden erhvervedes af et andelsselskab til brug for lejrskole. Efter en omfatende istandsættelse fremtræder skolen nu som mønster på en lejrskole.


Image
Udsigt over Brændstoft, ca. 1950.

 

Image
Postkort af Lejrskolen ca. 1950.

Image 20-5-1949 Image 22-5-1949
21-5-1949 Invielse af Sportspladsen. Rinkenæs Kommunes nye smukke sportsplads ved skolen er nu klar til at blive taget i brug, og sognerådet har derfor besluttet at foretage indvielsen ved en lille højtidelighed søndag den 29. maj.

Image 29-5-1949
31-5-1949 Dansk Kvindesamfund har afholdt generalforsamling på Folkunghus. Formanden Fru Lind, aflagde beretning om foreningens arbejde de sidste år. Efter generalforsamlingen holdt strikkeeksperten Fru Nording, Sønderborg, en overordentlig interessant forevisning af strikkearbejder.