Tilbage til Forsiden

Marts 1949

Image 1-3-1949
1-3-1949 Den nye vejføring ved Ahlefeldvej drøftes. På sognerådsmødet afholdt på kommunekontoret, har amtsvejinspektør i Aabenraa Amt, Paulsen, været med til at drøfte den nye vejføring i forbindelse med viadukten på Ahlefeldvej.

Image 2-3-1949
2-3-1949 "Palæet" ombygges til gardekaserne. Efter at "Palæet" i Gråsten er erhvervet af staten, er der kommet gang i ombygningsarbejdet. Der har været afholdt licitation over de forskelige arbejder på Søgård. Fru Marie Petersen er allerede fraflyttet ejendommen og håndværkerne er i fuld gang med ombygningen.

Image
Palæet ca. 1947 før ombygningen. (B1261)

6-3-1949 Gennemsnitsindtægten ca. 4000 kr. Ifølge selvangivelserne fra 350 skatteydere i Rinkenæs sogn, har man nået et beløb på 3.155.000kr., hvilket er en stigning på omtrent en kvart million. Alt i alt giver det en gennemsnits indtægt på 4000kr. 

Image 8-3-1949
13-3-1949 Gråsten Bys borgere samledes i stort tal på Hotel Gråsten for at fejre Kongens 50 års fødselsdag. Jens Kræmer bød velkommen og der blev sunget for Kongen. Redaktør A. P. Møller, Gråsten, holdt en tale, der blev spillet musik efterfulgt af oplæsninger.  Image 13-3-1949  (slutningen af artikel)

Image 20-3-1949
22-3-1949 Mariefred Gråstens svenske venskabsby. Foreningen Nordens Gråstenafdeling afholdt mandag aften generalforsamling på Folkungshus. Formanden, overretssagfører A. Faber, omtalte i sin beretning de norske sangeres besøg hernede. Det havde været årets store begivenhed. I følge medlemsbladet er den svenske by Mariefred udpeget til Gråstens venskabsby. Regnskabet ballancerede med 1589,25 kr.

Image 30-3-1949
30-3-1949 Generalforsamling i Vandværket. Andelsselskabet Rinkenæs Over- og Nederby Vandværk har afholdt generalforsamling i Overkroen. I sin beretning oplyste formanden, at de store anlægsarbejder er afsluttet og vandforsyningen til medlemmerne nu er tilfredsstillende.