Tilbage til Forsiden

November 1949

Image 2-11-1949
3-11-1949 Kongejagt i Gråstenskovene. Hans Majestæt Kongen deltog i mandags i en jagt i skovene ved Gråsten. Det var det sidste jagtarrangement, inden statsskovrider C. Lindskov-Christiansen trækker sig tilbage. Der blev bl.a. skudt 10 stykker råvildt og 12 harer.

Image 4-11-1949
6-11-1949 Generalforsamling i mejeriet. Rinkenæs Andelsmejeri har afholdt generalforsamling på Rinkenæshus. Formanden, gårdejer Nis Paulsen, Nederbyen, bød velkommen og aflagde beretning. Prisen på smør har været 4 øre lavere pundet, men der var alligevel grund til tilfredshed, idet den rigere foddermængde havde øget mælkeleveringen betydeligt. Der er f.eks. leveret i alt 5.018.910 pund sødmælk.

Image 9-11-1949
9-11-1949 Jordefærd. Det var et stort følge der i lørdags fulgte boghandler Carl Nielsen Bock til hans sidste hvilested på Adsbøl nye Kirkegård. I hjemmet samledes familien sammen med de nærmeste venner og bekendte til andagt, hvor degnen lærer Knudsen Paulsen, sang.

Image 15-11-1949
15-11-1949 Præmieuddeling i Skytteforeningen. Gråsten Skytteforening har afsluttet sæsonen med en vellykket kapskydning for foreningens medlemmer på banerne på Nalmadebro.

16-11-1949 Sønderjydsk Teaterforening. Aarhus Byorkester giver en koncert på Folkunghus i Gråsten lørdag den 19. november kl. 20.00


Image 19-11-1949
19-11-1949 Aftenmøder i Kirken.  Under stor tilslutning afholdtes forleden kirkeaften i Rinkenæs Korskirke. Provst Fr. Beyer talte over emnet "Hvad sker der i kirken om søndagen?", et emne, som ligeledes vil blive behandlet ved kirkemøderom aftenen de førstkomne onsdage. Der var endvidere solosang ved Fru Stotz, Kolding.

Image 24-11-1949
24-11-1949 Sølvbryllup. Købmand Fedder Martinsen og hustru, Borggade, fejrede i går sølvbryllup.
Slagteriarbejder Carl Christensen og hustru, Trappen, kan onsdag den 30. november fejre deres sølvbryllup.

Jordemoderstillingen stadig ubesat. Til stillingen som jordemoder i Rinkenæs, som flere gange har været opslået ledig, har der stadigvæk ikke meldt sig nogen ansøger.