Tilbage til Forsiden

September 1949

Image 1-9-1949
1-9-1949 Ny dyrlæge til byen. Dyrlæge Nielsen, Ullerup, har købt den af afdøde dyrlæge Tølle drevne dyrlægepraksis og samtidig overtaget dennes villa på Slotsbakken.

2-9-1949 Valgt til snefoged. Sognerådet har for en treårig periode genvalgt arbejdsmændene Niels Pedersen, Gråsten, og Valdemar Thordsen, Alnor, til snefogeder.

Image 4-9-1949
8-9-1949 Statsskovrideren trækker sig tilbage. Ved kongelig resolution af 19. august er skovrider for Gråsten Skovdistrikt Carl Georg Lindskov Christiansen, R. af D. og Dbmd., efter ansøgning på grund af alder afskediget i nåde og med pension med udgangen af oktober måned 1949. Skovrideren er født i København, og blev 1. november 1922 skovrider af det nyoprettede Gråsten Skovdistrikt.

Image 8-9-1949
9-9-1949 Gråsten Skakklub er begyndt at tænke på den kommende skaksæson, og på mandag holdes generalforsamling på Hotel Gråsten. Den 17. november har kubben bestået i 25 år.

Image 14-9-1949
18-9-1949 70 års fødselsdag. En af Rinkenæs sogns gode danske sønner, kaptain Hans Meinhardt, Hovgård, fylder mandag den 19. denne måned  70 år. Hans Meinhardt for i sine unge dage på langfart over havene, og sin værnepligt aftjente han i den tyske marine. Senere sejlede han med eget skib i vore hjemlige farvande. Der er ingen tvivl om, at han på dagen vil blive genstand for stor hyldest, både fra sine venner og bekendte sm fra foreninger og institutioner, som han på forskellig vis har gavnet.

Image 18-9-1949
21-9-1949 Sognerådsmøde i Rinkenæs. På sognerådsmødet i Rinkenæs blev der bl.a. indviligiet i, at distriktsjordemoderen bosætter sig i Gråsten, idet det har vist sig umuligt at finde en passende bolig i kommunen.

Image 24-8-1949
25-9-1949 Sognerådet studerer stadionanlæg. Et udvalg fra Gråsten Sogneråd, bestående af sognerådsformand Johs. Koch, overlærer Jens Andersen og stabsvagtmester C. N. Jensen, har aflagt besøg på Aabenraa Stadion, hvor de under arkitekt Callesens ledelse fik forevist det smukke og imponerende anlæg. Gråsten sportsungdom er begyndt at glæde sig.