Tilbage til Forsiden

April 1950

Image 2-4-1950
4-4-1950 Sognerådet og genvalgte formænd og næstformand.
Gråsten Sogneråd har afholdt konstituerende møde på kommunekontoret. Sognerådsformand J. Koch genvalgtes enstemmigt til formand, ligesom næstformand C. M. Jensen genvalgtes.

4-4-1950 Guldbryllup. På Skærtorsdag kan pens. postpakmester og Dannebrogsmand Laurits Petersen og hustru Anne Kathrine, født Thorsen, fejre deres guldbryllup.

Image 6-4-1950
9-4-1950 Hjemmeværnsmøde. På Rinkenæshus har der været afholdt et interressant Hjemmeværnsmøde, til hvilket sognerådsformand P. Gorresen bød velkommen. Der blev vist to film og til slut opfordrede Gorresen de fremmødte til at gøre et arbejde for tilslutning til Hjemmeværnet.

Image 15-4-1950
18-4-1950 DSK-Årsstævne i Gråsten.
DSK har afholdt en velbesøgt generalforsamling på "Folkunghus". Formanden redaktør A. P. Møller, indledede med nogle smukke mindeord over døde kammerater i året.
Formanden oplyste, at der til sommer vil blive afholdt årsmøde i Gråsten med sendemandsmøde og optog gennem byen.


Image 21-4-1950
26-4-1950 Kongefamilien kommer til Gråsten på Grundlovsdagen, den 5. juni. Opholdet vil med en afbrydelse omkring juli strække sig til september.

26-4-1950 Foredrag om havearbejdet.
Gråsten og Omegns Haveforening har afholdt Generalforsamling på Alnor Kro. Havebrugskonsulent Falk Hansen holdt et interessant foredrag om forårsarbejdet i haven. Under generalforsamlingen omtalte formanden, Jørgen Nicolaisen, foreningens nye motorsprøjte, som allerede har besørget forårssprøjtningen af haverne hos 43 medlemmer.