Tilbage til Forsiden

August 1950

 

Image 27-7-1950
3-8-1950 Ny Dannebrogsmand. Sognerådsformand Johs. Koch er blevet udnævnt til Dannebrogsmand. Udmærkelsen overraktes Koch af Kongen personligt.

Image 11-8-1950
12-8-1950 Garderkassernens haveanlæg.  Fra Hærens Bygningstjeneste er fremsendt regnskab over udgifterne og indtægter ved anlæget af have og anlæg ved garderkassernen. De samlede udgifter blev 18.000 kr. Kommunen har ydet 10.000 kr i tilskud og Gråsten Bank 5000 kr. Bygningstjenesten takkede for de ydede tilskud.

16-8-1950 Den nye brandstation i Overbyen. På sognerådsmødet forleden vedtoges det at give en ekstrabevilling på 4000 kr til Rinkenæs Frivillige Brandværn til en ny brandstation i Overbyen.

Image 16-8-1950
19-8-1950 50 år.  En af Rinkenæs kendt forretningsmand, brugsforeningsuddeler Christian Holm, Overbyen, fejrer i dag sin 50 års fødselsdag. Chr. Holm, hvis fader, tømremester H. C. Holm, i 1926 overtog en købmandsforretning i Rinkenæs og senere opførte egen forretning, som overdroges en nystiftet Brugsforening i 1932, har i omtrent 20 år været foreningen en dygtig uddeler. I sin fritid dyrker han fotografi som hobby, og hans mange smalfilm af forskellige begivenheder i sognet har ved særlige legligheder gjort stor lykke.

August 1950
Brugsen i Rinkenæs (Klip fra smalfilm af C. Holm)

23-8-1950 Spejderhus i Gråsten. Sct. Georgs-Gildet i Gråsten holdt mandag aften møde på Hotel Gråsten i anledningen af opførelsen af et spejderhus i Gråsten. Lærer O. Rasmussen oplyste, at man har erhvervet en militærbarrak som agtes indrettet til spejderhus.

August 1950
Militærbarakken på Sejrsvej i Rinkenæs.

Image 23-8-1950
23-8-1950 Gård i Kværs brændt. Mandag middag udbrød der ild i landmand Chresten Kohls ejendom i Snurom i Kværs sogn. Gården var stråtækt og nedbrændte i løbet af kort tid. Den brandlidte havde lige fået alt korn høstet og kørt ind. Med undtagelse af rugen der var tærsket og solgt, brændte hele høsten, de fleste redskaber samt indboet. Branden skyldes antagelig kortslutning.

30-8-1950 Kvien knuste butiksruden. En kvie fra Slagteriet undslap forleden og benyttede lejligheden til en rask tur igennem byen. Hos bagermester <stender forsøgte den at forcere indgangen til butikken, med en kust rude som resultat. Kvien blev til sidst fanget og turen kig så tilbage til Slagteriet.