Tilbage til Forsiden

December 1950

 

Image 1-12-1950
5-12-1950 Julegrisen slagtet. Spareforeningen "Julens glæder" i Gråsten har holdt generalforsamling med udbetaling af af den i årets løb opsparede kapital, i alt 720.000 kroner.

9-12-1950 Alnor stemte sig til Gråsten. I tirsdags afholdtes den første afstemning vedr. Alnors indlemmelse. Det var vælgerne i den del af Alnor, som hører til Gråsten Kommune, der skulle tilkendegive, om de ønskede Færgevejen som grænse mellem Gråsten og Rinkenæs Kommuner. Alle afgivne stemmer lød på Nej.

Image 12-12-1950
13-12-1950 Kirkegården skal udvides. På det ekstraordinære sognerådsmøde på onsdag, vil byrådet komme til at behandle et forslag vedr. udvidelse af den nye Kirkegård i Gråsten.

14-12-1950 Motorsejleren Erna sprunget læk. Erna sprang mandag morgen i den stærke blæst læk ud for Mariager Fjord. Vandet trængte ind i last- og motorrum, og til trods for mandskabets arbejde ved pumperne, vedblev vandet at stige. Erna er slæbt hjem af motorsejleren Delfin af Mariager.

Image 16-12-1950
20-12-1950 Optakt til Julen. Sidste søndag før jul blev en stor dag for byens forretningsfolk. Brandværnet spillede og julemanden kom kørende med sækken fuld af gode sager.

Image 22-12-1950
22-12-1950 Mindehøjtidelighed på Rinkenæshus. På Rinkenæshus afholdes 3. juledag en mindehøjtidelighed med afsløring af et billede af grænseovergendarm J. C. P. Christiansen som døde i tysk koncentrationslejr. Christiansen deltog i sin tid ivrigt i opførelsen af Rinkenæshus. Billedet er malet af kunstmaler Petersen-Stubbæk.

Image 31-12-1950
31-12-1950 Vælgerne svigtede ved prøvevalget vedr. indlemmelsen i Gråsten. Den del af Rinkenæs Kommune der ligger i Alnor stemte i fredags for eller imod indlemmelse i Gråsten Kommune. Valgdeltagelsen lå på kun 68%. Af de fremmødte stemte 65% for indlemmelse i Gråsten Kommune. Såfremt sagen ønskes fremmet, vil der blive afholdt kommuneafstemning både i Gråsten og Rinkenæs, hvorefter den fremsendes til Amtets godkendelse.