Tilbage til Forsiden

Januar 1950

Image 3-1-1950

3-1-1950 Husmoderafløser i Gråsten. Gråsten Sogneråds socialudvalg har antaget Fru Anna Maria Petersen, Skolegade, som husmoderafløser. Fru Petersen vil nu deltage i det på Als Husholdningsskole arrangerede fagkursus.

Image 6-1-1950
14-1-1950 Forretningsovertagelse. N.C.Bocks Boghandel er fra i dag solgt til boghandler Flemming Jacobsen.

Januar 1950
Huset med kvist er boghandlen ca. 1955. B642. Fotograf Klinge.

Image 10-1-1950
14-1-1950 Grøngrøft som Fredehjem. Efter at Statens Jordlovsudvalg har vedtaget at udstykke gården Grøngrøft, overvejer Socialministeriet at købe stampacellen med bygninger og lade dem indrette til et Fredehjem for 30 store drenge.

Image 17-1-1950
18-1-1950 Otte mesterskaber til gråsten Badmintonklub. Gråsten Badmintonklub hævdede i søndags sin høje standard ved fra mesterskabskampene i haderslev, at hjembringe ikke mindre end 8 mesterskaber.

Image 19-1-1950
22-1-1950 Kirkestatistik. I året 1949 blev der i Rinkenæs Kirke døbt 19 piger og 15 drenge samt 5 børn fra den tyske frimenighed. 10 piger og 13 drenge blev konfirmeret, 11 par viet samt 6 mænd og 7 kvinder begravet.

Image 23-1-1950
25-1-1950 80 År. I dag, onsdag, fylder en gammel dansk Gråstener, Jens Bruhn, 80 år. Han er født i Aabenraa og kom i 20 års alderen til Gråsten, hvor han siden har opholdt sig. Han arbejdede i landbruget, og kom senere i firmaet Hansen Jun., hvor han ansattes som edfæstet Vejer, godkendt af Handelskammeret i Flensborg. Han deltog i 1. Verdenskrig hvorefter han arbejdede ved Sønderjysk Stavfabrik og senere på Andelsslagteriet.

Image 26-1-1950