Tilbage til Forsiden

Juli 1950

Image 2-7-1950
8-7-1950 Musikdage på Folkunghus. Danmarks Sanglærerforening arrangerer hvert år 5 musikdage på højskoler rundt om i landet. I år afholdes stævnet på Folkunghus i Gråsten. Musikdagenes program omfatter fællestimer med foredrag og instruktioner samt inddeling i studiekredse. Det er første gang at et sådant stævne afholdes i Nordslesvig.

Image 14-7-1950
14-7-1950 Flyvemaskine til Ringriderfesten. Gråsten Ringriderforening har til festen på søndag lejet en flyvemaskine til omegnen at nedkaste nummererede plakater. Der vil blive udtrukket 10 numre, hver med en præmie på 25 kr.
Ved sidste ringridning deltog 192 ryttere, i år håber man at nå de 200.

Image 15-7-1950
16-7-1950 Justitsministeriet overtager den tidligere tyske skole. Finansministeriet har i skrivende skrivelse til sognerådet meddelt, at Justitsministeriet har overtaget den tidliger tyske skole i Gråsten til brug for Politiet. Samtidig meddeles at man er villig til at stille gymnastiksalen til rådighed for Kommunen.

Image 18-7-1950
18-7-1950 D.S.K. holder Sendemands- og Årsmøde på Folkunghus. Dansksindede sønderjyske krigsdeltagere 1914-18 holder søndag den 23. juli Sendemandsmøde på Folkunghus. I morgentimerne lægges der kranse ved forskellige mindesmærker, hvorefter man kl. 10 samles på Folkiunghus til selve årsmødet. Her vil der bl.a. være forslag om oprettelse af en mindepark.
Kl. 14.00 vil der være amtsvis opstilling ved havnen, hvorefter der marcheres med faner i optog gennem byen.

Juli 1950
Optoget svinger fra Nygade op ad A. D. Jørgensensgade. (F100002_42a)

Juli 1950
Optoget på Fredensgade er gået forbi mindestenen i  der ses i baggrunden (F100002_42b)


Image 19-7-1950
Fugleskydning i det grønne og Ringriderfrokost.

Juli 1950
Forberedelse til ringridning i 1950. (F100002_43)

Image 21-7-1950
21-7-1950 Dødsfald. Efter lang tids sygdaom, er hotelejerske Fru Anne Johannsen, Gråsten, afgået ved døden i en alder af godt 81 år. Fru Johannsen har sammen med sin mand med stor dygtighed drevet "Hotel Gråsten", og efter mandens død fortsatte Fru Johannsen allene hotellets drift indtil hun for en halv snes år siden bortforpagtede det.
Image 27-7-1950
30-7-1950 Bageren stod for tidligt op. Ved retten i Gråsten var der rejst tiltale imod en Bagermester, som havde ladet sin Svend begynde at arbejde for tidligt om morgenen. Det var dog sket efter bagersvendens eget ønske, idet han gerne ville have tideligt fri. Bagermesteren slap med en bøde på 20 kr.