Tilbage til Forsiden

Maj 1950

Image 30-4-1950

4-5-1950 Svendeprøve som kok. På fagsklen på Teknologisk Institut har kokelev Knud Hasberg, søn af kontorassistent Hasberg, Gråsten, bestået svendeprøve med anerkendelse. Den nye kok har fået ansættelse på Hotel Gråsten.

5-5-1950 Handelsforeningen vælger ny formand. På Gråsten og Omegns Handelsforenings generalforsamling nyvalgtes til formand købmand Martensen, Kværs, i stedet for foreningens mangeårige formand, købmand Blomgreen, Egernsund, der nu ønskede at trække sig tilbage.

9-5-1950 Nye Riddere. To af byens kendte personligheder, gårdejer J. Lauesgaard, Gråsten Herregård og pastor C. Hvidt, Slotsbakken, er blevet udnævnt til Riddere af Danebrog.

 

Image 9-5-1950
12-5-1950 80 år. En af egnens kendte mænd, fhv. bestyrer Christian Lykke, Pelsergård, fylder på mandag 80 år. Han deltog i 1. Verdenskrig og deltog efter sin hjemkomst i det kommunale arbejde. Han har været formand for Julens Glæde siden dens oprettelse for godt 25 år siden.

Maj 1950
Christian Lykke. (Foto Ingwersen, Gråsten Lokalhistorisk Arkiv)

13-5-1950 Tvungen W.C. ordning. På Gråsten Sognerådsmøde behandledes en sag om indførelse af tvungen W.C. ordning for samtlige ejendomme i kommunen som har adgang til hovedkloakledningen. Fristen blev sat til 2 år, således at alle er forpligtiget til at være tilsluttet inden 1. juli 1952.