Tilbage til Forsiden

September 1950

Image 2-9-1950
5-9-1950 75 år. Søndag den 3. september fyldte slagtermester Hans Petersen, Slotsgade 75 år. Hans Petersen stammer fra Ullerup, og hører til den kreds af gamle gråstenere som i udlændighedstiden stred for den danske sag. Som 17årrig kom han i lære på J. Jørgensens hvidtølsbryggeri i Gråsten. 9 år senere forpagtede han bryggeriet, og i 1910 købte han dette for senere i 1926 at ophæve forretningen. Ved siden af bryggeriet oparbejdede han en velanset slagterforretning, som ægteparret stadig vidrefører.

September 1950
Slagtermester Petersens ejendom i Gråsten ca. 1952 (Foto Chr. Klinge)

Image 8-9-1950
8-9-1950 Sønderjyske brandværn til Gråsten. Brandmandsuniformer og hornmusik vil på søndag live op i byens gader og præge livet i Gråsten. Alle sønderjyske frivillige brandværn vil på denne dag samles til årsstævne med møde om formiddagen og aftenfester på Hotellet og Folkunghus.


Image 20-9-1950
23-9-1950 60 års fødselsdag. Tirsdag den 26. september fylder redaktør A. P. Møller, A. D. Jørgensensgade, 60 år. Han deltog i krigen 1914-18, hvor han kom ud for mange oplevelser, især hjemrejsen formede sig som en jordomsejling. I 1920 blev han lokalredaktør for dagpladet Hejmdal i Sønderborg. Blandt hans interesseområder er turistsagen, Røde Kors og ungdomsarbejdet. Han er ligeledes medredaktør af "Dansksindede Sønderjyske Krigsdeltagere"'s årsskrift.

Image 21-9-1950
16-9-1950 Alderdomshjemmet får installeret oliefyr. Rinkenæs Sogneråd har afholdt møde.  Det blev vedtaget at give Rinkenæs Frivillige Brandværn et tilskud på 4000kr til opførelse af en ny brandstation i Overbyen. Samtidig vedtoges det, at lade maskinbygger H. J. Bruhn installere oliefyr i Alderdomshjemmet efter at indkøbstilladelse hertil foreligger.


Image 27-9-1950
27-9-1950 Stormende begejstring for Krogshedes gymnaster. De mange tilskuere fra by og land, som mandag aften fyldte Folkunghus's store sal til sidste plads, for at se Krogshedes elitegymnaster vise deres færdighed, fik en herlig oplevelse.