Tilbage til Forsiden

April 1954

Image 2-4-1954
2-4-1954
Sognerådsformanden i Rinkenæs, lærer P. Gorresen, er blevet genvalgt. Ligeledes blev næstformanden, gårdejer Chr. Knudsen, genvalgt.

April 1954
Fra sognerådsmøde i Rinkenæs 1952.
Stående for bordenden Peter Gorresen.

På Hotel Gråsten har automobilforhandler Hans Nielsen fra Kliplev Motorservice, arrangeret en udstilling med de nye typer DKW-Automobiler og motorcykler. Danmarks for tiden billigste personvogn, fremstillet i Østtyskland, vises frem sammen med en Stationsvogn.

Image 8-4-1954
12-4-1954
221 hektar landbrugsjord i Rinkenæs sogn skal omlægges. På møde i Aabenraa blev den egentlige kendelse afsagt, den berører 61 ejendomme med ialt 1081 hektar. Efter kendelsen er loddernes antal nedsat fra 131 til 96. Der var mulighed for at stille spørgsmål på mødet.

Image 12-4-1954
21-4-1954
På Gråsten Sogneråds møde var der en del efterretningssager:
Kommunens budget er godkendt af Aabenraa Amt
Gråsten Frivillige Brandværn fik en bevilling til forskelligt materiale.
Jordemoderdistrikterne i amtet lægges om, Gråsten Distrikt kommer så til at omfatte Adsbøl, Bovrup, Varnæs og Holbøl.

Image 21-4-1954
23-4-1954
Kommunekontoret har de sidste par dage haft travlt med at flytte fra Ringgade til det nye Rådhus. Kontoret åbner idag.
Selve indvielsen finder sted den 5. maj, forberedelserne er i fuld gang.

April 1954
Gråsten Rådhus i 1953