Tilbage til Forsiden

August 1954

Image 10-8-1954
14-8-1954 Afskedsfrokost på Slottet
I dag slutter Kongeparret sit sommerophold på Gråsten Slot. Afrejsen finder sted ved 10-tiden mod Sønderborg, hvorefter rejsen fortsættes med Kongeskibet. I onsdags var der frokost på slottet.
16-8-1954 Farvel til Garderne
Fredag aften var der fest for Vagtdetachementet på Garderkassernen, og lørdag aften forlod garderne Gråsten for i år. De blev ledsaget til toget af et stort antal af byens borgere og vel hele byens ugndom, der ville sige farvel til den populære vagt.

Image 18-8-1954
18-8-1954
Bygmester Hans Thorsen 75 år.
En af byens driftige og solide håndværksmestre, Bygmester Hans Thorsen, Ahlefeldvej, fylder søndag den 29. August 75 år. Han kommer fra Als og nedsatte sig i Gråsten i 1932. Han har siden været med til at bræge bybilledet i Gråsten. Han har bl.a. ombygget Gråsten Slot inden Kronprinseparret fik det overladt til sommerbolig. Ligeledes har han bygget alderdomshjemmet "Christiansro", Toldgrænsekorpsets chefbolig og ombygget "Palæet" til Garderkasserne.


Bygmester Hans Thorsen ved rejsegildet på Øhuset sensommer 1948.


21-8-1954
Gråsten Boldklub har afholdt generalforsamling på Hotel Gråsten.
Formanden , Møbelhandler Holger Clausen, aflagde beretning om foreningens virksomhed, og oplyste herunder at såvel A-holdet som Junior-holdet var blevet kredsvindere. Han bragte en tak til hold og spillere for deres indsats.
Der blev også orienteret om rejsningen af en indgangsportal til det nye stadion, der tænkes opført i sten. Om opførelse af det nye omklædningsrum og beplantning af pladsen var der sendt planer ind til Ministeriets godkendelse.


A-holdet 1954
H. Jørgensen, W. Gerber, S. Aa. Janum, W. Senger, M. Kamedula
T. Andersen, N. Rosenbeck, T. Petersen
H. Skursch, H Auerbach, R. Jensen (A20)

Image 26-8-1943
26-8-1954
Aldersrenteforeningens udflugt
Forleden afholdt Alders- og Invaliderenteforeningen i Gråsten sin årlige udflugt. Der var 4 busser med over 100 deltagere der havde en dejlig tur til Nørreskoven, hvor kaffen blev nydt i Skovkroen. På Statshotellet i Augustenborg var der middag og senere på dagen sangundervisning, inden turen atter gik til Gråsten.

27-8-1954
Fødselsdage
I dag fylder Fru Meta Hammer, Bademester ved den kommunale badeanstalt, 65 år. Hun er gammel Gråstener, datter af nu afdøde skomagermester Hansen i Nygade. Hun mistede sin mand i 1. Verdenskrig.

I morgen fylder Fru Margrethe Bendixen, gift med vognmand Max Bendixen, Borggade 50 år.