Tilbage til Forsiden

December 1954

Image 30-11-1954
2-12-1954
Et godt år for Gråsten og Omegns Kvægavlsforening. Formand Laurits Nielsen, Buskmose, bød velkommen og aflagde beretning. Medlemstallet er nu oppe på 888, og ko-antallet er på 7302. Tyren "Graasten Guldhøj" har været den mest benyttede, idet 3610 dyr er drægtige ved den. Foreningen ejer 7 tyre og 2 kalve fra i år.
På "Kirktorn" har avlen været god. Jorden er tilført kalk, og der er lagt nyt tag på stuehuset.
Dr. Zange fra Göttingen talte på dansk om "Problemer vedrørende den røde kvægavl i Europa".
 
December 1954
Tyrestationen Kirktorn på Buskmosevej ca. 1940 (A433)
December 1954
Foreningens tyre. (A433)
Image 14-12-1954
8-12-1954
Dronningen og Prinsesse Margrethe i Gråsten. I går kl. 7.20 ankom Dronningen og Prinsesse Margrethe til Gråsten i den kongelige salonvogn. Til sted var bl.a. Politimester Bjerre og Sognerådsformand J. Koch. De kongelige vil i de følgende dage deltage i uddelingen af julegaver i bl. a Bolderslev, Guderup, Gråsten og Stepping.
Rejsegilde på det nye kommunekontor i Rinkenæs, er fastsat til i morgen kl. 15.30. Om aftenen vil der være sammenkomst på Rinkenæshus.  
Image 7-12-1954
14-12-1954
En afholdt lærerinde tager afsked med sin skole.  Lørdagen blev Fru Anna Andersens dag på Gråsten kommunale skole. Hun blev ved morgensangen hyldet af skoleinspektør Rolfsager for dygtigt og trofast arbejde ved skolen, lige siden dens oprettelse i 1920. På lærerværelset var der senere flere taler, bl.a. sognerådsformand Johs. Koch. Fru Andersen og hendes mand, viceskoleinspektør Andersen, forlader nu Gråsten for at tage ophold i Holte.
Image 17-12-1954
18-12-1954
Ny bro ved Slotssøens afløb. Vejudvalget har udtalt, at det ville være ønskeligt, at arbejdet med ombygning af Vindebroen i Gråsten kunne begynde. Projektet består i en sløjfning af den bestående bro og anlæg af en ny og større bro.

24-12-1954
Alnor skoles Julefest. Der var stor tilslutning til Juletræsfesten i skolens gymnastiksal. Førstelærer C. Ringgård bød velkommen. Programmet bød på komedie, digt og sketches samt sang ledet af lærerinde C. Christensen. Lærer P. Goresen læste historie som mindede en om at tænke på fuglene ved vintertide.
Image 27-12-1954
27-12-1954
Skattefrihed for Gigtsanatoriet. Aabenraa Amtsråd har meddelt "Rigsforeningen til Bekæmpelse af rheumatiske Sygdomme", at ejendommen i G¨åsten fritages for amtslige skatter. Fritagelsen gælder dog for den nuværende ejer og ophører når ejendommen ikke længere benyttes som Gigtsanatorium.
Image 29-12-1954
31-12-1954
Sophie Sandvej 70 år. Igår fyldte Sophie Sandvej, født Thams, 70 år. Hun er gift med eksportør Christian Sandvej, Gråsten Fjerkræ-Eksportslagteri i Slotsgade. Fru Sandvej stammer fra "Kværsdam" og blev gift i 1910 med Chr. Sandvej, som da drev købmandsforretning. Under hans fraværelse under 1. Verdenskrig passede hun selv forretningen.