Tilbage til Forsiden

Februar 1954

Image 3-2-1954
Gråsten Renovationslag afholdt generalforsamling 26. januar 1954. Der er stadig ca. 120 grundejere der ikke har tilmeldt sig renovationslaget. Sundhedskommisionen kræver nu at de bliver pålagt grundejerne medlemskab af ordningen. Laget beslluttede at skænke 500 kr. til brug til udsmykning af byens nye rådhus. Det skal undersøges, om midlerne kunne bruges til et blyvindue evt. med indlagt byvåben.

 

Februar 1954
Uddrag fra generalforsamlingen (A36).

Image 6-2-1954
6-2-1954 Gråsten frivillige brandværn har afholdt Nytårsgilde og generalforsamling. Brandkaptain Jens Ley takkede de gamle medlemer for udvist trofasthed. Fisker Carl Bock vil blive udnævnt til æresmedlem af værnet. Værnet tæller nu 36 aktive og 6 æresmedlemmer. Efter generalforsamlingen var der med værnets damer en hyggelig "Eisbein"-spisning.

Image 10-2-1954
10-2-1954 Hver vinter høstes der Istag i søerne og engene mellem Slotssøen og Gråsten havn. Det bruges til tækning af huse m.v. Kvaliteten er dog dårlig, så mens isen dækker søerne benytter skovvæsenet sig af muligheden for at slå tagrørerne af. Gråsten drengene betragter det som en kær pligt at hjælpe skovarbejderne i deres interessante arbejde.

Februar 1954

Fiskenæsvejen og Østersøen med jernbane og Gråsten Slot i baggrunden. Billedet er fra første halvdel af 1900 tallet. Foto: Biehls samling.

Image 17-2-1954
17-2-1954 L. Lind-Jensens Danse og Plastikskole har afholdt afdansningsbal for vinterens dansehold. Det var samtidig Lind-Jensens 25. Afdansningsbal så festen var præget af jubilæet. Der var bl.a. holdopvisning, to damer viste tøndebånds-øvelser, på scenen opførtes en afdeling af "Dansen gennem tiderne".

Image 20-2-1954
20-2-1954 I den kolde tid bedes man tænke på fuglene. Der er organiseret brødindsamling, så forældre henstilles til at give deres børn det brød, som ikke bliver brugt i husholdningen, med i skole. Der er der sække hvori det kan lægges. Lorenz Dethlefsen, Torvet, vil så hente og bringe det indsamlede brød ud til egnede foderpladser til fuglene.

Image 24-2-1954
24-2-1954 Gråsten Kommuneskole har begyndt den skriftlige eksamen. Til marts begynder mundtlig eksamen for Realklassen og 4. mellem. Optagelsesprøver til 1. mellem er også snart, og afslutningshøjtidelighed for for de elever der udskrives 1. april er 27. marts.