Tilbage til Forsiden

Januar 1954

Image 2-1-1954
2-1-1954
Den stærke storm de sidste dage, har betydet en vandstand der er ca 1½ meter over det normale. Gråsten Brandværn har været kaldt ud til Fiskenæsdæmningen for at forstærke dæmningen med sandsække. Viadukten i Vandholm sikres i samme forbindelse.

Image 6-1-1954
6-1-1954
Gråsten Ungdomsforenings medlemsaften på Hotel Gråsten havde fuldt huse. Aftenens foredragsholder var Jens Kruse fra Århus, der talte om de hellige tre konger og i andledning af 10-året for mordet på Kaj Munk, omtalte han begivenheden og de tanker og rørelser den skabte.

Image 12-1-1954
12-1-1954
Bankdirektør Anker Nissen er blevet udnævnt til Ridder af Dannebrog.

 Januar 1954

Image 20-1-1954
20-1-1954
I Rinkenæs er der blevet afholdt sognerådsmøde. På dagsordenen var bl.a. meddelese om fredning af et 12 ha stort område ved Fjordvejen, tilhørende "Benniksgård". Hovgård-stien er blevet genoprettet, og har nu næsten samme forløb som tidligere.

Image 25-1-1954
25-1-1954
Jægerne har holdt kredsmøde på Hoten Gråsten. Jagtkonsulent Jacobsen fra Bro, viste en film optaget af Overkonsulent Greve Ahlefeldt: "Safari i Afrika". Alnor skole afholder i februar skolefest på Alnor Kro. Børnene glæder sig og forberedelserne er i fuld gang. Der øves på skuespillet "Offerbrønden".