Tilbage til Forsiden

Juli 1954

Image 6-7-1954
3-7-1954 Forberedelserne til årets Ringriderfest
er nu i fuld gang. Festen finder i år sted den 18., 19. og 20 juli. Formanden for Udsmykningskomiteen oplyser, af udsmykningen af byen vil være lige så flot som den blejer, og at der også er nye tiltag. De er endtil videre dog en hemmelighed.

7-7-1954 Svinene bedøves nu før slagtningen
På Gråsten Andelsslagteri er man nu gået over til at bedøve svinene før slagtningen. Det betyder, at der skal bruges en mand mere, men nu lider dyrene ingen smerte.

Image 9-7-1954
10-7-1954 Kioskejer Otto Sørensen 60 år
På tirsdag fylder kioskejer Otto Sørensen 60 år. Han er født i Skørping, og arbejde i sin ungdom ved landbruget. For 21 år siden kom han til Gråsten, hvor han startede Jernbanekiosken.

Juli 1954
Arkivet har kun dette dårlige billede af kiosken. Er der nogen der har bedre billede, vil vi gerne låne det.

Image 13-7-1954
13-7-1954 300 deltog i elevmødet på Landbrugsskolen
I søndags samledes Gråsten Landbrugsskoles tidligere elever til årsmøde på skolen. Forstander Hans Hansen bød velkommen. Foreningen har nu 2500 medlemmer. Om eftermiddagen var der mark og staldvandring.

Juli 1954
Markvandring ved årsmødet 1953 (Gråsten Elever's Årsskrift 1954)

Juli 1954
Staldene besigtiges ved årsmødet i 1954 (Gråsten Elever's Årsskrift 1954)

14-7-1954  Modtagelse i Gråsten
Der har været travlt i byen med at forberede kongebesøget, og parken er nu lukket for offentligheden. Flagalleen var hejst da størstedelen af byens befolkning var mødt frem for at byde velkommen sammen med sognerådsformand Johs. Koch.

Image 16-7-1954
19-7-1954 Sognerådsmøde i Rinkenæs
På sognerådsmøde fordelagdes de endelige planer for opførelsen af en ny administrationsbygning med bibliotek og bolig for kommunesekretæren. Den nye branddam foran kommunekontoret skal gøres færdig med springvand der kan ilte vandet.

Image 20-7-1954
24-7-1954 Hilsen fra Orkanger
Gråsten har modtaget en hilsen fra venskabsbyen Orkanger. Heri takkes der bl.a. for den megen hjertevarme børn og lærere fra Okanger mødte under derse ophold i Gråsten.

Image 24-7-1954
28-7-1954 Skal skoleåret lægges om
Gråsten skolekommision har drøftet en omlægning af skoleåret. Nu starter det 1. april, men man vil gerne have at det starter efter sommerferien. Undervisningsministeriet ansøges om tilladelse til omlægningen.

29-7-1954 Gardens Musikkorps til Gråsten
Livgardens Musikkorps kom i dag til Gråsten og gav nogle koncerter. På fredag trækker korpset op med vagten fra Kassernen på Ahlfeldvej gennem byen til Slottet.

Image 30-7-1954
30-7-1954 Gode mugligheder for at Gråsten får fjernvarme
Prisoverslaget på indførelse af fjernvarme i Gråsten ser gode ud. Det kommer til at koste rundt regnet 1,6 mill. kr. for opførelse af en varmecentral med 4 kedler og 4 siloer til brændsel.  &0 pct. af byens boliger forventes at tilslutte sig fjernvarmen. Såfremt alt går vel, kan fjernopvarmningen begynde den 1. september 1955.