Tilbage til Forsiden

Maj 1954

Image 5-5-1954
5-5-1954
Feststemt Gråsten indviede i formiddags et nyt Rådhus
Et flagsmykket Gråsten indviede det nye smukke Rådhus, der ligger midt på Torvet i byen. Der var mødt mange borgere op, og omkring flagstængerne hvor de nordiske landes flag skulle hejses, stod elever fra Husholdningsskolen i de nordiske landes nationaldragter.

Maj 1964
Fra indvielsen 5. maj 1954. J. Kock holder tale fra balkonen. (B181)

Sognerådsformand Johannes Koch holdt tale fra balkongen og der sluttedes af med et Leve for det nye Rådhus.

Side 2 Image 5-5-1954b og side 3 Image 5-5-1954c  om indvielsen.
Læs mere om og se flere billeder fra indvielsen
Læs også om Rejsegilde på Rådhuset

Image 10-5-1954
12-5-1954
Alnor Andelsvaskeri er nu indrettet og taget i brug i Montør Thomsens ejendom. Vaskeriet tæller 16 andelshavere men der er plads til flere. Vaskeriet omfatter elektrisk vaskemaskine med slynge samt tørrerum og varmerulle.

Image 14-5-1954
18-5-1954
Rinkenæs Ungdomsskole skal udvide. Da man for et par ¨år siden flyttede ind i den tidligere "Overkro", var man klar over, at der snart ville blive nødvendigt med en ombygning. Tilbud er nu afgivet, og arbejdet vil snarest blive sat igang. Arbejdet omfatter sløjdlokale, bibliotek, et klasseværelse, kontor og lærerindelejlighed samt værelser til 26 elever.

Image 20-5-1954
21-5-1954
Handelsmand Jacob Pfeiffer, Borggade, er død i en alder af 75 år. Jacob Pfeiffer var gammel Gråstener, idet han kom til byen kort tid efter afslutningen af sin skolegang. Han lærte slagterfaget og arbejdede som svend mange steder. Han har i mange år ernæret sig som handelsmand.

25-5-1954
I anledningen for 10-året for Oberst Paludan-Müllers død 26. maj 1944 vil der imorgen være en lille mindehøjtidelighed. Fra Toldkorpset og Grænsekorpsforeningen vil der blive nedlagt blomster.

Maj 1964


Oberst Paludan-Müller

Beretning om begivenhederne 26. maj 1944 fra hæftet "Fra Grenzgens D'Armerie til Toldgrænsekorps" (A343)


Image 25-5-1954
31-5-1954
Gråsten Tømmerhandel har fået en ny bestyrelse med Landsretssagfører P. Kristensen som formand. Samtidig er direktør for Gråsten Kulkompagni, Jens Christensen udnævnt til direktør regnet fra 1. juni.