Tilbage til Forsiden

Marts 1954

Image 1-3-1954

70 års fødselsdag.
En af byens og ansete mænd, tidligere mejeribestyrer i Ladegaardskov, P. Ottsen fylder 70 den 29. februar. Han stammer fra Løft-egnen, og efter lærertiden og en nogle arbejdsår i Nord- og Sydslesvig, ansattes han i 1905 som bestyrer af Ladegaardskov Mejeri.

Marts 1954
Paul Ottsen. ca. 1950 (Foto Privat eje)

Fhv. Smed Jes Peter Thomsen, Rinkenæs Alderdomshjem, er afgået ved døden i en alder af 76 år.

Slotsgartner Aage Th. Frandsen, Gråsten Slot, er blevet udnævnt til Ridder af Dannebrog. Aage Frandsens store vennekreds glæder sig over hans velfortjente udmærkelse. Han har været i Gråsten siden 1936.

Marts 1954

Aage Th. Frandsen fotograferet i slotshaven omkring 1960.

Image 6-3-1954
6-3-1954
Gråsten nye Sogneråd kommer til at bestå af:
Socialdemokratiet: Johs. Koch, Carl Olufsson, Fru Komischke, Nicolaysen De fastlønnedes liste: Hvm. Jensen
Handels- og håndværkerlisten: Sven Kjems, P. Kristiansen.

Image 8-3-1954
8-3-1954 Udvidelse af Rinkenæshus
Andelsselskabet "Rinkenæshus" har afholdt generalforsamling. Her blev der redgjort for de påtænkte planer for udbygningen af Rinkenæshus. Det drejer sig bl.a. om scenetilbygning, omklædningsrum og toiletter.

Image 10-3-1954
Regnskab fra Gråsten Bank

Image 20-3-1954
20-3-1954 80 års fødselsdag.
Fru Kristine W. Matthisen født Hansen, fylder 80 år. Hun er gift med fisker Jørgen Matthiesen, Alnor. Hun stammer fra Kliplev ohg kom som ung pige til egnen. I 1907 byggede ægteparret det lille hyggelige hjem ved Alnor Bygade, hvor en stor børneflok voksede op.

Image 24-3-1954
24-3-1954 Andelsvaskeri i Alnor
På Alnor Kro er der ved et møde af interesserede stiftet et Andelsvaskeri, som vil blive indrettet i Montør Thomsens ejendom i Alnor. Formand for bestyrelsen bliver mag. Ellen Lund, Dyrkobbel.