Tilbage til Forsiden

November 1954

Image 1-11-1954
2-11-1954 Indbyggertallet vokser - så småt. I det forløbne kvartal er indbyggertallet steget med 3, idet der nu i kommunen bor 2671 indbyggere.
 

4-11-1954 Sangkor i Rinkenæs. Med førstelærer C. Ringgaard, Alnor, som drivende kraft, er der oprettet et blandet sangkor i Rinkenæs. Der er 18 medlemmer, men der er brug for flere, især er der mangel på herrer. Koret har holdt sin første sangøveaften undr ledelse af højskolelærer P. Andersen. 

Image 4-11-1954
9-11-1954 Eksportør Christen Sandvej, 70 år. Christen Sandvej stammer fra Købingsmark på Als. Han lærte købmandsskab hos den kendte købmand Hans Korff. Efter 1. Verdenskrig, lod han ejendommen i Slotsgade bygge om, så den indeholdt to forretninger. Han begyndte at interessere sig for handel og fjerkræ, og det varede ikke længe før der stod et fjerkræslagteri i baggården. Forretningen fik en rivende udvikling, og blev ombygget i 1952. Der eksporteres til England, Tyskland, Svejts og mange andre lande. i 1910 blev Chresten Sandvej gift med Sophia Thams fra "Kværslykke".
 
November 1954
Chresten og Sophie Sandvej (B50021)
 
Image 13-11-1954
16-11-1954 Juleindsamling.  Hvert år ind til jul arrangeres der indsamling til ensomme og gamle. En af måderne er oplæsningsaftner på hotellet. Fru Ellen Faber har lovet at overtage hvervet som oplæser.
 
Image 18-11-1954
22-11-1954 Ringriderforeningen ønsker Festpladsen flyttet.  Foreningen holdt generalforsamling på Hotel Gråsten, hvor formanden Direktør Jens Christensen bød velkommen. Det blev bl. a nævnt, at foreningen sammen med kommuneingeniøren havde set på Slotsbakken bag andelsboligerne. Pladsen fandtes egnet og søgt kommunen om at få arealet overladt. Sognerådet overvejer stadig sagen.
190 ryttere havde deltaget i årets ringridning.
Til slut blev det vedtaget at beklædningen næste år skulle være mere ensartet: hvid hue og hvide ridebenklæder. De der møder anderledes påklædt vil blive afvist.
 
Image 23-11-1954 og Image 29-11-1954
29-11-1954 Tilbygningen på Rinkenæshus indviet. Mange deltog i går i den længe vendtede indvielse. Rinkenæshus er opført i 1934 af andelsselskabet Rinkenæs Forsamlingshus, og er siden blevet flittigt benyttet. Rammerne blev hurtigt for små, så første udvidelse var allerede i 1938, da en fløj med bibliotek og læsesal blev opført. Den nye tilbygning er lavet i forlængelse af salen, og omfatter scene, omklædningsrum og toiletter. Salen kan også bruges til sport og idræt.
 
November 1954
Rejsegilde på Rinkenæs Forsamlingshus 1934