Tilbage til Forsiden

Oktober 1954

 

Image 5-10-1954
9-10-1954 Gråsten Håndværkerforening afholdt onsdag aften sin generalforsamling. Formanden, bygmester Manner-Jacobsen, oplyste at Teknisk Skole i år underviser 62 elever, og der er antaget to nye lærere nemlig installatør Poul Frydendall og lærer Jespersen.

14-10-1954 Forretningsoverdragelse. Købmand Emil P. Hansen, Alnor, har overdraget sin forretning til V. Rasmussen, Alnor. Emil P. Hansen har i over 30 år drevet købmandsforretning i Alnor, og har interesseret deltaget i egnens organisationsarbejde.

Image 14-10-1954
19-10-1954 Grundstensnedlæggelse til Rinkenæs nye administrationsbygning. Under festlige former nedlagdes forleden grundstenen til Rinkenæs nye administrationsbygning. Sognerådsformand P. Gorresen bød velkommen, og gav en oversigt over sognerådets arbejdsplads gennem årene, først på Rinkenæs Overkro, hvorfra man i 1937 flyttede til det da nyopførte Alderdomshjem. Efter højtideligheden blev der drukket kaffe i dagligstuen på Alderdomshjemmet.

Oktober 1954
Grundstenen nedlægges til Rinkenæs nye administrationsbygning (B00867)

Image 20-10-1954
23-10-1954 Præmie for flid. En af sognets dygtige landmænd gdr. Valdemar Theilgaard Jørgensen i Rinkenæs, har fra Foreningen af jyske Landboforeninger modtaget foreningens Sølvmedalje for Landboflid.

25-10-1954 Kommunen overtager driften af Biblioteket. Gråsten Bioblioteksforening og Gråsten Bibliotek har anmodet Gråsten Kommune om at overtage driften af Biblioteket. Da statstilskudet bibeholdes vil der for kommunen ikke blive væsentlige større udgifter, så sognerådet vedtog, at overtage biblioteket den 1. april 1955. Bygningen er dog for lille, så der påtænkes en udvidels, så også børnebibliotek kan blive indrettet.

Image 25-10-1954
29-10-1954 Arbejdernes Rdioklub i Gråsten har holdt generalforsamling i Fritz Johansens Gæstgivergaard. Formanden, Sygekasseincassator Chr. Jørgensen, aflagde beretning og oplyste, at medlemstallet i dag var på 165 medlemmer. Klubbens opgave er, at hjælpe gamle, invalider og syge til radioapperater og fri licens.

Nye lamper på Ahlefeldvej. Det er besluttet, at der skal opsættes 14 master fra Posthuset og til jernbaneoverskæringen til ophængning af de nye lamper.