Tilbage til Forsiden

September 1954

Image 1-9-1954
4-9-1954
En af byens kendte borgere, Eksportør Fr. Latsch, Havnegade, døde torsdag 
aften på Statshospitalet i Sønderborg. Latsch startede som forvalter på 
Gråsten Herregård, og ved oprettelsen af Gråsten Andelsslagteri blev han 
her opsynsmand og senere forvalter og salgschef. Samtidig havde han 
startet Gråsten Eksport-Fjerkræslagteri, der snart blev en så omfattende 
virksomhed, at han måtte trække sig fra stillingen på Gråsten 
Andelsslagteri.

September 1954
Fr. Latsch 1952 (B00488)

Image 7-9-2014
13-9-1954
Ombygningen af "Folkunghus" er begyndt. Arkitekt Chr. Surlyks projekt er 
blevet godkendt, og arbejdet er straks gået i gang med at omdanne 
"Folkunghus" til et Gigthjem. Arbejdet ventes at vare 1 år.

Image 14-9-1954
14-9-1954
På Sandager Badehotel havde Afvandingskommissionen for Aabenraa indbudt 
til møde, for at afsige kendelse i afvandingssagen vedrørende Helligsø. 
Arbejdet der har stået på i 12 år, der oprindeligt var projekteret til 
37.000, er løbet op i 83.995 p.g.a. meget vanskelige bundforhold.

Kaptain Hans Meinhardt i Rinkenæs fylder søndag den 19. september 75 år. 
Hans Meinhardt var i sin ungdom på langfart, og senere drev han fragtfart 
med eget skib i hjemlige farvande.

Image 21-9-1954
24-7-1954
Møbelhandler Holger Clausen, Torvet i Gråsten, har 25 års 
forretningsjubilæum som møbelhandler i Gråsten. Han overtog forretningen 
efter sin far Iver Clausen. Han har bl.a. haft betydelige leveringer til 
Gråsten Slot, hvorfor han også 29. september 1949 udnævntes til kgl. 
Hof-Leverandør.


September 1954
Holger Clausens Bolighus 1960 (B162)