Tilbage til Forsiden

April 1957

Image 1-4-1957
3-4-1957 Ny parkeringsplads ved markedshallen. Kommunen anlægger i denne tid en ny parkeringsplads på trekanten mellem Havnegade og Fredensgade, hvor tidligere mindestenen for de faldne i 1. Verdenskrig var opstillet.

Image 5-4-1957
6-4-1957 Fødselsdag. Kunstmaler A. G. Nissen, Aarsbjerg, kan mandag fejre 50 års fødselsdag. Nissen er elskværdig og afholdt og har foretaget mange studierejser til fremmede lande og herhjemme er han hobbymalernes elskværdige lærer.

Image
Stregtegning af A. G. Nissen. Drenge ved Stensig, Alnor. (Privat)

Image 9-4-1957
13-4-1957 Udvidelse af kørebanen Rinkenæs-Kværs. Rinkenæs Sogneråd har afholdt møde. Blandt de mange punkter, blev det truffet forberedelse til, at man kan gå i gang med en udvidelse af kørebanen Kværs-Rinkenæs vejen med en halv meter. Det blev også vedtaget at anmode Amtet om bl.a. at udarbejde skitseprojekter vedrørende adgangsvejen fra Stranderødvejen til Knudsmaj og forbindelsesvejen mellem Trapgade og den private Lassensvej.

Image 18-4-1957
30-4-1957 Gråsten nye hjælpepræst indsat. Ved en højtidelighed i Gråsten Slotskirke i søndags ordinerede biskop Fr. Beyer, Haderslev, cand. theol. Eskild Rasmussen til hjælpepræst ved Gråsten og Adsbøl menigheder. I processionen fra præstegården til Slotskirken førtes den nye hjælpepræst af biskop Beyer og derefter fulgte sognepræsten, pastor C. Hvidt og provst Petersen, Holbøl, samt pastor Skovgaard-Petersen, Felsted og pastor Rommerdahl, Rinkenæs

Image 30-4-1957
30-4-1957 Walter Handke 60 år. I dag fylder arbejdsmand Walter Handke, søn af Fiskemester Rudolf Handke, 60 år. Han har i over 25 år været medlem af det frivillige brandværn og i en årrække dets kasserer.

Image
Walter Handke