Tilbage til Forsiden

December 1957

Image 5-12-1957
Jule annoncer fra byens forretninger.

Image 11-12-1957
11-12-1957 Skolekommedie gjorde stor lykke. Gråsten kommunale skole har nu afsluttet sin 3 dages skolefest, som har været meget vellykket og velbesøgt. Skoleinspektør K. Rolfsager kunne hver aften byde velkommen til en feststemt forsamling i den store sal på Hotel Gråsten. Både elevernes sang, musiceren og komediespil begejstrede publikum.


14-12-1957 Maleri-attraktion på Hotel Gråsten. Hotelejer Tommy Clausen, Hotel Gråsten, har erhvervet en del af maleren Harald Hansens mest kendte arbeder til ophængning i Hotellets Resturationslokaler. Blandt malerierne er et stort forarbejde til kunstnerens billede i det Danske Hus i Paris af Kongen og Dronningen ombord på Kongeskibet Dannebrog.

Image


Image 16-12-1957
20-12-1967 "Axelhus" skifter ejer. Arvingerne efter afdøde fru Cathrine Jensen har solgt den under boet hørende ejendom "Axelhus", Borggade, til restauratør Axel Gaml. Den nye ejer har i de sidste par år haft hotellet i forpagtning.

23-12-1957 80 År. En af byens kendte beboere, murer Peter Æbeløe, Alnor, fylder juleaftensdag 80 år. Han er født i Tumbøl og var igennem en lang årrække formand for Adsbøl-Gråsten og Rinkenæs Sogns sygekasse.

Image 23-12-1957
28-12-1957 Gråsten Husholdningsforeningsskoles Elevskrift. Det samlede elevtal runder nu de 1700. Årsskrift for 1957 er nu udsendt. Af indholdet kan nævnes forstanderinderne frk. Olga Reppien og Ebba Drewes der causerer over elevmøder, forældremøde, om dagliglivet på skolen og om skolens udvidelse med en maskin-demonstrationsbygning. Olga Reppien fortæller om ideen og baggrunden for oprettelsen af
maskin-demonstrationslokaler på husholdningsskoler.

Image
Billeder fra det nye maskin-demonstrationslokale.

Image Artikel om maskin-demonstrationslokale

Image 31-12-1957
31-12-1957 60 års fødselsdag. Kaptain Fr. Matzen, Adsbøl, fylder fredag den 3. januar 1958 60 år. Efter at have taget styrmandseksamen i Svendborg, og efter nogle års sejlads, ansattes han i 1923 hos rederiet J. Lauritsen, hvor han siden 1933 har sejlet som kaptain. Han er for tiden på rejse som fører af rederiets store kølebåd "Brazillion Reefer" og fejrer fødselsdagen ombord, sammen med sin hustru.