Tilbage til Forsiden

Januar 1957

Image 2-1-1957
2-1-1957 Juletræ i Håndværkerforeningen. Forleden afholdt foreningen med god tilslutning juletræsfest på Hotel Gråsten for medlemmernes og venners børn.

2-1-1957 Dødsfald. Efter kort tids sygdom er gårdejer Iver Møller, Saxagergård, Hovgård, Rinkenæs, afgået ved døden. Han blev 65 år og var født på Als. Ved genforeningen flyttede han til Rinkenæs, hvor han købte ejendommen "Saxagergård". Han var i en periode medlem af sognerådet og formand for Rinkenæs skolekommission. Han har ligeledes siddet i bestyrelsen for Rinkenæs Andels-Fryseanlæg.

4-1-1957 Nytårskur.  I Nytårskuren hos Kongen, deltager fra Gråsten Politimester Bjerre og Dommer Gerhard Jensen.

Image 7-1-1957

7-1-1957 Rejsegilde på Stadion. Ved en lille højtidelighed på Stadion i Gråsten hejstes forleden kransene på kommunens nye Klubhus.

14-1-1957 Dommer Gerhard Jensen 60 år. Idag fylder Dommer Gerhard Jensen 60 år. Dommeren, der er født i København, blev student i 1915, juridisk kandidat i 1921 og ansattes samme år som dommerfuldmægtig i Aabenraa. I 1935 kom han til Nodre Birk, og i 1943 konstitueredes kan som dommer i Østre Landsret. Fra 1949-1554 var Gerhard Jensen civildommer i Århus, hvorefter han blev forflyttet til Gråsten.

Image 15-1-1957

15-1-1957 Opførelse af aldersrente-boliger. Gråsten Kommune agter at opføre nogle boliger til brug for aldersrentenydere i Gråsten. Det har været på tale at opføre 2 ejendomme på Kongevej og også at benytte menighedsjorden ved Skolegade. Dette stykke er 7500 m2 stort og beliggende på begge sider af Skolegade. Det største stykke er bortforpagtet til gartneriet Ahlmanns Have, som har udlagt det til frugthave. Det mindre stykke der strækker sig ned til Slotssøen er udlejet til kolonihaver.

19-1-1597 Generalforsamling og fødselsdagsfest hos Pigespejderne. Pigespejderne og Blåmejserne afholdt i torsdags generalforsamling i Spejderhytten på Konkel. Tropsformanden, Fru Linnet, bød velkommen, hvorefter Fru Aabenhus aflagde beretning. Efter generalforsamlingen fejrede de mange gæster, forældre og tidligere spejdere, troppens 20 års fødselsdag.

Image 17-1-1957

17-1-1957 Gråsten Landbrugsskoles nye forstander udnævnt. Den 1. april fratræder forstander Hans Hansen stillingen som leder af Gråsten Landbrugsskole. Som han efterfølger var udpeget skolens mangeårige medarbejder Mathias Nissen, der døde for nogen tid siden, og dermed blev spørgsmålet om en afløser for Hans Hansen aktuelt på ny. Spørgsmålet har fundet sin løsning, da kvægavlskonsulent Svend Karlskov Jensen, Vejle, efter opfordring har sagt ja til at overtage stillingen.

Image

Image 18-1-1957

21-1-1957 Rinkenæs Sognebibliotek. Sognerådet har godkendt Rinkenæs Sognebiblioteks regnskab for 1956-57. Bogbestanden er i årets løb forøget med 42 nye bind og er nu på i alt 3805 bind. Biblioteket har været flittigt benyttet, idet 178 voksne lånere har lånt 688 bind faglitteratur og 3693 bin skønliteratur. I alt har 7128 bind været udlånt.

Image 22-1-1957

24-1-1957 Udlevering af benzinkort. Politiet meddeler, at rationeringskort for benzin i Gråsten Politikreds vedrørende perioden februar og marts udleveres fra motorkontoret på Politigården.

24-1-1957 Rejsegilde på Husholdningsskolen. Forleden kunne Gråsten Husholdningsskole holde rejsegilde på en nybygning opført lige bag væveskolen. Den nye bygning skal tjene som demonstrationslokale for de mangfoldige arter at husholdningsmaskiner, som rykker ind i køkken- og kælderregionerne, således at eleverne kan undervises i den rette brugs af disse maskiner. Også byens og omegnens husmødre vil blive inviteret til demonstrationer i den nye bygning.

Image
Gråsten Husholdningsskole Jubilæumshus "Studiet" det nye maskindemonstrationslokale.