Tilbage til Forsiden

Juli 1957

Image 1-7-1957
1-7-1957 Rejsegilde på den nye idrædtshal.
Gråsten Badmintonklub havde i går formiddags rejsegilde på dens nye idrædtshal, som herefter indtager en dominerende plads i byens store sportsanlæg. 28 kæmpebuer står nu og viser hvor stor hallen bliver. Hallen er blevet til ved et stort frivilligt arbejde og startskuddet kom, da gymnastiksalen på politistationen, som hidtil var brygt af klubben, skulle bygges om til teknisk skole.

Image 15-7-1957
17-7-1957 Så stævnes der atter til Ringriderfest. Så er alt klar til 3 dages fest og ringridning. Festen starter søndag med kanonsalut og Brandværnsorkesteret der går tappenstreg gennem byen. Der forventes omkring 200 ryttere, som søndag i optoget vil ride forbi Gråsten Slot hvor Kongen, Dronningen og Prinsesserne vil hilse på. På festpladsen er opstillet fornøjelsespark, pølsebar og iskagetelte. I teltet ved Resturatør Jensen fra Alnor Kro er der dans alle tre dage. Som noget helt specielt vil Radiofonien optage festen på fjernsyn.
Der sluttes af med stort festfyrværkeri.

Image Program til ringriderfesten

 

17-7-1957 Elevmøde på Landbrugsskolen. Foreningen "Gråsten Elever" har afholdt sit årlige elevmøde på skolen, hvor omkring 400 elever mødte op. Skolens nye forstander, Karlskov Jensen, bød velkommen og gav en omtale af skolen og det tilhørende landbrug. Om eftermiddagen var der stald- og markvandring, foredrag og oplæsning.


Image
Vinterholdet 1957-58

Image
Der stakkes hø i 1957

 

Image 24-7-1957

24-7-1957 Ringriderforeningen har bestået i 50 år. Der var rekordbesøg til mandagens mange arrangementer. Ringriderfesten startede mandag formiddag med en hyggelig fugleskydning på festpladsen. Det var O. Rasmussen der indledte skydningen. Bagefter var der frokost i det store telt. Formanden direktør Jens Christensen bød velkommen og mindedes afdøde medlemmer af den første bestyrelse. Herefter havde mange ordet.
Om aftenen var der stort besøg på festpladsen og i det store telt. Aftenen afsluttedes med et stort festfyrværkeri.

Image 30-7-1957
30-7-1957 Foreningen af forbrugere af fjernvarme i Gråsten. Der har forleden været afholdt stiftende generalforsamling i "Fjernvarmeforbrugerforening i Graasten". Formålet er at opnå størst mulig indflydelse på administrationen og driften af fjernvarmecentralen i Gråsten, for at sikre at medlemmernes interesser varetages bedst muligt. Til bestyrelsen valgtes sagfører Torell, kriminaloverbetjent Germann Jensen, urmager Bleshoy, fjerkræeksportør Møller Andersen og gartner Karstensen.