Tilbage til Forsiden

Juni 1957

Image 1-6-1957
1-6-1957 Ny skolepedel. Skolebestyrelsen for Alnor skole har fra 1. juni antaget pantefoged A. Sandbeck, Alnor, som skolepedel.

13-6-1957 Sognefoged Christian Rasmussen, Gråsten, fylder i morgen 70 år. Han begyndte før 1. Verdenskrig sammen med sin broder en mekanikerforretning i Gråsten. Senere udvidede han sin forretning og opførte Ford-stationen ved Vindebroen, som senere overtoges af sønnen. Efter sognefoged J. B. Stehrs død, blev Chr. Rasmussen udnævnt til sognefoged.

Image 13-6-1957
13-6-1957 Skoleidrætsstævne. På sportspladsen i Rinkenæs afholdtes tirsdagden 18. juni Aabenraa Amts årlige skoleidrædtsstævne. Stævnet, der starter efter en march gennem byen, bliver af stort omfang. Omkring 800 børn fra Adsbøl, Alnor, Bov, Frøslev-Padborg, Gejlå, Gråsten, Hokkerup, Holbøl, Kidskelund, Kliplev, Kollund, Kragelund, Kværs, Rinkenæs, Rønshoved, Stubbæk, Søgård, Tunbøl, Varnæs og Vilsbæk.

Image 22-6-1957
28-6-1957 Gråsten Brevdueklub har haft flyvninger fra Itzehoe samt fra Nykøbing. Ved Itzehoe-flyvningerne opnåedes bl.a. følgende resultater: 1. Johs. Koch 1003,89 meter pr. minut, 2. Jes Christensen 997,87 meter pr. minut og 3. K. Sternberg 915,60 meter pr minut.

28-6-1957 Badeanstalten resaureret og moderniseret. Ved kommunens salg af ejendommen på Ahlefeldvej har den i ejendommen værende badeanstalt fået ny ledelse, nemlig bademester Andreas Eggert. Badeanstalten er restureret og moderniseret, og man kan nu få sundhedsbade og dampbade, foruden kar- og brusebade.

Image
Ahlefeldvej 12, badeanstalten, er hus nummer 2 fra højre, det hvide hus. (B1308)

28-6-1957 Rejsegilde på Idrætshallen Søndag formiddag bliver der rejsegilde på Gråsten Badmintonklubs nye hal på Stadion. 1. etappe af byggeriet er tilendebragt. En mængde frivillige fra alle idrætsgrene i Gråsten har hjulpet undervejs.

29-6-1957 Forretningsjubilæum. En grosfirmaet "Sønderjydsk Lampeforsyning", Stationsvej, Gråsten, startede den 28. juni 1927 og kunne således i går fejre 30 års jubilæum. Foreningens ejer er direktør Fritz Christensen, København.

Image
Vognmand Franz Thomsen, El.forhandler Fritz
Christensen (kaldt skorstenfejer), Møbelhandler
Holger Clausen.
1942 (B1356).