Tilbage til Forsiden

Maj 1957

Image 6-5-1957
10-5-1957 80 års fødselsdag En elskelig og afholdt beboer på Rinkenæs Alderdomshjem, tidligere distriktsjordemoder Ingeborg Jørgensen, fylder i morgen, den 11. maj, 80 år. Fru Jørgensen, der mistede sin mand i 1920, har boet i sognet i 55 år, og som jordemoder bistået ved omkring 8000 fødsler.

11-5-1957 Skoleproblem i Adsbøl Sammenlægningen af Gråsten og Adsbøl kommuner har bl.a. affødt spørgsmålet, om Adsbøl skal fortsætte undervisningen i samme form som hidtil, eller om de ældre elever skal flyttes til Gråsten. Der er ikke enighed imellem de to skolekommissioner, spørgsmålet vil blive behandlet på næste sognerådsmøde.

Image 11-5-1957
11-5-1957 Instruktionsmøde i Lærerkredsen. I gråsten og Omegns Lærerkreds er der afholdt et godt besøgt møde, hvor viceskoleinspektør Børge Barløse, Aabyhøj, demonstrerede historieundervisning med en skoleklasse og gav en interessant redegørelse for, hvorledes historieundervisningen i folkeskolen kan gives med et udmærket resultat.

17-5-1957 Dødsfald Efter længere tids sygdom er fhv. snedkermester Georg Jessen, Trappen, død på Statshospitalet i Sønderborg. Afdøde der blev 77 år, er født i Trappen, og her drev han i en længere årrække snedkerforretning. Senere bestred han hvervet som måleraflæser for Sønderborg, Aabenraa Amters elektricitetsforsyning.

Image
Fra venstre Clara von Wederskop, Johan Georg Jessen, Christiane Jessen, Georg Jessen. Årstal ukendt.
Arkivet er meget taknemmeligt, hvis der er læsere der kan give oplysninger om årstallet.

Image 26-5-1957
26-5-1957 Gråsten Sogneråd har afholdt møde på Rådhuset. Blandt efterretningssagerne var en skrivelse fra Fredningsvæsenet angående ulovlig henlæggelse af affald i Konkel, på Apotekerbakken og i Havnegade.
Et andragende fra Adsbøl Idrætforening om tilladelse til at benytte Sportspladsen i Adsbøl, bevilgedes.

29-5-1957 Det gamle Gråsten forsvinder. Som et led i reguleringen af hovedgade i Gråsten har "den gamle kro" nu ladet nedrive sin rejsestald. Rejsestalden har gennem mere end 100 år fulgt byens udvikling, og nu falder den selv som offer for denne. På pladsen bliver der lavet P-pladser til benyttelse for kroens gæster.

Image
I baggrunden "Den gamle kro"s rejsestald 1952. (B00554)