Tilbage til Forsiden

Marts 1957

Image 27-2-1957
2-3-1957 Fødselsdag.

Image
Thyra Petersen, 1962

I dag fylder væverske Thyra Petersen, Skolegade, 60 år.

Image 3-7-1957
11-3-1957 Ekstraordinært sognerådsmøde. Som følge af Adsbøl og Gråsten sognekommuner fra 1. april sammenlægges til en kommune, skal der foretages valg af 9 medlemmer til den nye kommunes sogneråd for tiden 1. april 1957 til 31. marts 1958.


 Image 13-3-1957

13-3-1957
Møde om kloakering. På Rinkenæs kommunekontor afholdese forleden et orienterende møde angående kloakeringen af Alnor Næs. Sognerådsformand P. Gorresen redegjorde for den påtænkte kloakering.
 

Image 16-3-1957
16-3-1957 Overretssagfører Faber 75 år. Onsdg fylder Overretssagfører A. Faber 75 år. Faber stammer fra Stege, søn af pastor L. O. Faber. Han virkede som fuldmægtig på bl.a. Sjællands Stiftsamt og som kontorchef i Frederiksberg Sparekasse indtil 1921. I 1923 nedsatte han sig i Gråsten, hvor han siden har drevet sin kendte sagførerforretning.

 

Image 19-3-1957

20-3-1957 Grisetorv i byens gader. Da en traktor med påhængsvogn fra Avnbøl i går morges med et læs svin til Andelsslagteriet svingede ind i Gråsten, væltede vognen. Grisene kastedes skrigende rundt imellem hverandre. De drog i flok og følge op d gaden i retning mod Rådhuset. De blev dog hurtigt indfanget hvorefter turn mod slagteriet fortsatte.
 

Image 27-3-1957

28-3-1957 Generalforsamling i Andelsboligforeningen. Tirsdag aften afholdt foreningen generalforsamling. Formanden kriminalbetjent A. A. Matthiesen bød velkommen og aflagde beretning. Året 1956 har været et aktivt år, hvor bl.a. indflytningen på Stjernevej og Orkangervej gik efter planen. Foreningen har nu 50 lejligheder til en samlet anskaffelsessum af 1.773.470 kr.