Tilbage til Forsiden

November 1957

 

Image 1-11-1957
5-11-1957 Ridder af 1. grad. Skovrider for Gråsten Distrikt H. Martensen-Larsen er udnævnt til Ridder af 1. Grad af Dannebrigsordenen.

5-11-1957 600 kg søm og en hel del tommelfingernegle gik til Gråsten Badmintonhal. I lørdags inviedes på stadion i Gråsten Nordslesvigs første badmintonhal, en kæmpemæssig, tøndeformet bygning, der praktisk taget er blevet rejst udelukkende ved frivillig indsats fra byens sportsfolks side. De 100.000 kr materialerne har kostet er stillet til rådighed fra kommunens og privat side, mens arbejdet  er blevet udført som fritidsarbejde.

Image
Hallen netop færdiggjort

Image


Image 8-11-1957
8-11-1957 60 år. En af Gråstens bys kendte og afholdte borgere, viceskoleinspektør Jens Andersen, A. D. Jørgensensgade 8, fylder i morgen 60 år.
Han stammerfra Haderslev, deltog i 1. Verdenskrig, fuldførte sin seminarieuddannelse i Jellinge og blev ved Genforeningen ansat som lærer ved Gråsten skolevæsen. Eh hjertesag for Jens Andersen er vistnok foreningen DSK 1914-18. Ved oprettelsen af Gråstenafdelingen var han den utrættelige organisator og valgtes til formand, denne post bestrider han endnu.

14-11-1957 Teknisk Skole i nye lokaler. Gråsten Tekniske skole har nu afsluttet arbejdet med ombygningen af den tidligere tyske skole. Gymnastiksal har tidligere været brugt af badmintonklubben. Den er nu indrettet i 2 etager. I stueetagen er der indrettet 2 store, lyse klasseværelser samt et læreværelse, og på 1. salen findes 3 store klasseværelser. Desuden er tagetage og kælder bygget om. Undervisningen på skolen afholdes om aftenen med en enkelt dagundervisning, man vil gradvis gå over til dagundervisning.


Image 19-11-1957

19-11-1957 80 års fødselsdag. En elskelig og afholdt gammel dame, frk. Sophie Bock, Nygade, fyldte i søndags 80 år. Hun er den ældste datter af bogbinder N. C. Bock og hustru, der dengangboede i et lille stråtækt hus på hjørnet af Borggade og Ahlefeldvej, hvor nu mekaniker Mink har forretning. Sophie Bock lever nu stille og rolig i hjemmet i Nygade. Hun er rask og rørig og deltager interesseret i det kirkelige arbejde.

19-11-1957 Rinkenæs Lejrplads godkendt. Friluftsrådets lejrpladsudvalg har officielt godkendt Rinkenæs Lejrplads ved Rinkenæs. En sådan godkendelsen kan først fåes efter at pladsens ledelse bl.a. kan godtgøre, at der er fsat opsyn, at lejrpladsordningen overholdes og at betryggende sanitære installationer forefindes.


Image 26-11-1957

27-11-1957 Dødsfald. Trælasthandler N. A. Christensen, Ahlefeldvej, er efter kort tids sygdom afgået ved døde i en alder af 64 år. Han startede i 1925 sin egen tømmerhandel i Gråsten, som han ved godt købmandsskab arbejdede op til en anset virksomhed.