Tilbage til Forsiden

September 1957

Image 16-9-1957
4-9-1957 Afgang fra Politiet. Overbetjent Nis Paulsen, Konkel, er gået på pension fra 1. september. Han blev ansat i 1920 ved politiet i Ribe, og den 1. september kom Paulsen til Gråsten. Han var i en lang årrække leder af motorkontoret.

14-9-1957 Gråsten Julemesse. På et møde afholdt af Gråsten Handelsstandsforening, drøftedes spørgsmålet om afholdelse af en julemesse. Der blev henstillet til Sct. Georgsgildet om at foretage det fornødne i sagen.

Image 17-9-1957
17-9-1957 Rinkenæs, Sognerådsmøde. På sit ordinære møde forleden godkendte Rinkenæs Sogneråd Alnor Skoleforbunds regnskab for 1957/58. Kloakeringen af Trappegade og Lassensvej fremmes, men renseanlæg bør udsættes, da det er fordyrende for projektet. Det vedtoges at lade foretage udvidelsen af Kværs-Rinkenæs vejen i efteråret, og lade vejen asfaltere i foråret 1958.

19-9-1957 60 år. Bogtrykker Karl Kuhrt, Vandtårnsvej 1, kan i morgen fejre 50 års fødselsdag. Han er født i Aabenraa og kom i 1928 til Gråsten og fik ansættelse i Carl C. Biehl's Bogtrykkeri i Slotsgade. Nogle år senere ægtede han Biehl's datter Marie. Under Kuhrts ledelse er trykkeriet stadig vokset. Mange nye og moderne maskiner er kommet til, og lokalerne er udvidet mange gange, senest i sommers da der rejstes en to etagers bygning, indeholdende kontor, lagerrum m.m.


Image 24-9-1957
27-9-1957 50 års fødselsdag. På søndag fylder vejmand Ole Jacobsen, Rinkenæs Mark 50 år. Han er født i Egen på Als, og blev ansat som vejmand i Rinkenæs i 1947.

29-9-1957 En af byens gamle håndværkere, tidligere mekaniker Chr. Christensen er stille sovet hen i en alder af 87 år. Han flyttede til Gråsten efter genforeningen, og han gennem årene hævdede sig som en dygtig, solid og samvittighedsfuld håndværksmester. I en alder af 75 år, trak han sig tilbage fra forretningen, der overdroges til sønnen Jacob.

Image
Chr. Christensen i værkstedet (B50044)

25-9-1957 Kursus i Fjernvarmeforståelse. Fjernvarmeforbrugerforeningen i Gråsten arrangerer i den kommende uge et kursus i pasning af fjernvarme/installationen.

29-9-1957 Alnor Husmoderforening fylder 25 år. Den 1. oktober kan Alnor Husmoderforening fejre 25 års jubilæum. Foreningen blev dannet af en lille kreds af damer under ledelse af husholdningslærerinde Frk. Jespersen, Rendbjerg. Foreningen har ikke blot beskæftiget sig med faglige problemer, men også gjort en stor kulturel indsats ved at arrangere møder og fester samt amatørteater og filmaftener m. m. Der er i dag omkring 100 medlemmer.