Bestyrelsesmedlemmer

Foreningen har pr. januar 2023 følgende bestyrelses medlemmer:

Formand

Hanne Næsborg Andersen

forening@graastenarkiv.dk

61 65 64 48

Næstformand

Jørgen Christian Clausen

spliidclausen@gmail.com

29 44 98 80

Sekretær Lone Jørgensen

27 99 98 46

Kasserer  Ib Krogh-Nielsen 74 67 88 81
Arkivleder  Preben Vagn Knudsen 24 24 90 67
  Mogens Jacobsen 74 65 00 42
  Hardy Johansen 20 23 42 30
  Anne Marie Brodersen

40 14 24 90

  Lisbeth Kistrup

21 26 45 33

Rasmus Johannsen

40 56 60 00