Juni 1948

 

Image 1-6-1948
1-6-1948 Dyrskue. På grund af ringe tilslutning har Vis Herreds Landboforening måtte aflyse dyrskuet i Gråsten.

4-6-1948 Ismanden kommer.  Gråsten har nu fået sin anden isbar i denne sæson, idet der i skomager Kiebitz's ejendom i Havnegade er oprettet en sådan. Der sælges nu is af samtlige byens bagere, tre kiosker og isbarer.

5-6-1948 Dødsfald. Fru Marie Clausen, født Petersen, Rinkenæs Overby, er efter længere tids svaghed død i en alder af 60 år. Hun var husbestyrerinde hos P. Kiel, Nederbyen, og kom til byen fra Hønsnap for 6 år siden.

Image 11-6-1948
11-6-1948 Skytteforeningens Korporationsskydning.  Skydningen på banerne ved Nalmadebro var tilsmilet af det smukkeste sommervejr, og dagen igennem strømmede folk til og fra banern, hvor skytterne lå side om side og lod kuglerne lyne ned gennem slugten mod det eftertragtede mål. Gendarmerne fra Skelde "Det blå Lyn" stillede sig klart i spidsen og vandt dermed pokalen.

Image 22-6-1948
22-6-1948 "Palæet" overtages af Forsvarsministeriet. Det har længe været uvished om hvor Garden, der fra næste sommer overtager vagten på Gråsten Slot under Kongefamiliens sommerophold hernede, skulle indkvarteres. Der har været tale om opførelse af barakker ved Slotsbakken samt køb af "Palæet" på Ahlefeldtsvej. Beboerne i Gråsten så jo helst "Palæet" blev den fremtidige bolig for Garden, da den daglige vagtparade så måtte trække gennem hovedgaden til Slottet, hvilket vi have en stor turistmæssig betydning. Købssummen ligger omkring 150.000 kroner.

Image
Palæet ca. 1947 (b1261)

Image 25-6-1948
25-6-1948 St. Hansblus ved Præstegården. Hos provst Bayer i Rinkenæs præstegård samledes onsdag aften Rinkenæs Ungdoms- og Foredragsforening sammen med Garnisonen til St. Hans bål. Der var underholdning: en soldat læste op af Kaj Munks Danmarkshistorie, en anden muntre historier af Storm Petersen, og desuden vistes der scener fra Heibergs "Aprilsnarrene" med Hans og Trine. Efter fælle skaffebord startede et fakkeltog op til bålpladsen på en nærliggende høj. Båltalen holdtes af provst Bayer.

Image 29-6-1948
30-6-1948 Gråsten har nu fået våbenbrev på sit byvåben. Kommunen har fra Heraldisk Institut modtaget våbenbrev på sit nye byvåben, og dette er nu blevet sat i glas og ramme og ophængt i byrådssalen. Våbenskjoldet beskrives således:

i rødt skjold et sølv-slot med 3 gavle og 1 midterspir mellem bygningerne og sidegavlene, anbragt under en guldkrone og over en sølv-sild (som henvisning til Slottets henhørighed under Kronen og vigen Sildekulen i Nybøl Nor).

Gråsten Kommune er udelukkende givet ret efter derom gældende lov til at føre og lade gengive det afbildede våben.

Image

(Efter Gråsten Kommunes nedlæggelse 2007, har Historisk Forening for Graasten By og Egn fået overdraget denne ret til at bruge våbenet i dets virksomhed)