August 1951

Image 3-8-1951
3-8-1951 80 år. I morgen fylder en af Gråsten bys gamle håndværkere, smedemester A. Schultz,  80 år. Han startede sin virksomhed i Gråsten for omkring 50 år siden.

August 1951
Smedet i Slotsgade, der nu videreføres i 3. generation. I midten stifteren Albert, til venstre sønnen August, til højre, lærlingen sønnesønnen Albert. 1956.
(Foto i Lokalhistorisk Arkiv B293)

6-8-1951 Kongeskibet i Gråsten Havn. For første gang siden 1936 lagde Kongeskibet Dannebrog til ved kajen i Gråsten Havn. En stor menneskeskare var mødt frem for at byde kongefamilien velkommen. Efter at Majestæterne havde underholdt sig med nogle af de fremmødte, kørte de til Slottet. Senere på dagen forlod Dannebrog atter Gråsten Havn
Image 11-8-1951
17-8-1951 Travlhed på Folkunghus. Folkunghus har i indeværende sæson kunnet glæde sig over mange og store  besøg fra både ind og udland. I øjeblikket opholder Frederiksberg Gymnasium sig her, og der er anmeldt skoler fra Svendborg og Vamdrup.

Image 17-8-1951
21-8-1951 Da faldnes mindesmærke flyttes. Mindesmærket for de faldne i Verdenskrigen 1914-1918, som i sin tid flyttedes fra slotsparken til en plads mellem Havnegade og Fredensgade, vil i nær fremtid få sin plads på den nye kirkegård.

Image 25-8-1951
27-8-1951 Dronningen og Prinsesse Anne-Marie besøger børnehaven. Gråsten Børnehave havde forleden kongelige gæster, idet Dronningen sammen med Prinsesse Anne-Marie aflagde besøg. Frk. Gertrud Schrøder, børnehavens leder, tog imod og viste rundt i de forskellige lokaler og på legepladsen i haven.