December 1951

Image 6-12-1951
7-12-1951 Gråsten Samlestald atter åben. Samlestalden har en tid været lukket på grund af mund- og klovsyge, er nu atter åbenet, og der kan hver mandag tilføres kreaturer.

Image 14-12-1951
14-12-1951 Generalforsamling i Brugsforeningen. Gråsten- og Omegns Brugsforening har afholdt generalforsamling på "Folkunghus". I sin beretning betegnede formanden Boy Jacobsen, det forløbne år som et godt år for foreningen. Medlemstallet er for øjeblikket 145, og omsætningen steget med 22.000 kr til 237.230 kr.

Image 20-12-1951
20-12-1951 Førstelærer Fabricius til Flensborg. Fra den 1. april 1952 er førstelærer ved skolen i Rinkenæs, Heinr. Fabricius, ansat som vice-skoleinspektør under Dansk Skoleforening Flensborg med tjenestested ved Nørreport-skolen.

22-12-1951 Frk. Storm forlader Politigården. Frk. Storm på Politigården i Gråsten, som den 1. januar trækker sig tilbage fra arbejdet, var forleden formiddag genstand for stor opmærksomhed på Politigården, hvor hele styrken med politimesteren i spidsen hyldede hende for hendes trofasthed og dygtige arbejde.