Februar 1951

Image 1-2-1951
4-2-1951 Alnor-sangere til Christiansro. De gamle på alderdomshjemmet Christiansro havde besøg af Alnor-sangerne. Med Arthur Elley som dirigent blev der sunget en række smukke sange, ligesom der blev spillet på hamonika og violin.

Image 6-2-1951
8-2-1951 Bennikgårds udstykning. På Rinkenæshus har der været holdt et møde, hvor det drejede sig omn jordsfordelingen i forbindelse med udstykningen af Benniksgård.

13-2-1951 Nedlægges Ladegårdsskov mejeri? Atter har Ladegårdsskov mejeri holdt ekstraordinær generalforsamling med mejeriets nedlæggelse på programmet. 64 stemte for nedlæggelse og 19 imod. Denne gang var der altså de lovbestemte 3/4's flertal for at gennemføre lukningen.

Februar 1951
Ladegårdskov Mejeri ca. 1966 (B02161)

Image 13-2-1951
14-2-1951 Delittant i Dansk Samfund. Adsbøl danske samfund har afholdt generalforsamling på skolen. Forinden opførte lokale amatører Morten Korchs skuespil "Det gamle guld" som gjorde stor lykke. Lærer Hansen havde instrueret og Zanchetta havde malet dekorationerne.

Image 15-2-1951
17-2-1951 Handelsstandsforeningens generalforsamling. Formand Alfr. Johannsen aflagde beretning og talte om den svære tid der stod foran, hvor godt købmandskab vil blive afgørende for den enkeltes vilkår.  Også lukkeloven blev behandlet ligesom indlemmelsessagen med Rinkenæs.

Image 17-2-1951
18-2-1951 Død i Australien. Fra rederiet Orient i København er der til familien Handke sendt meddelelse om at styrmand på rederiets motorskib "Australia" er afgået ved døden på et sygehus i Australien. Styrmand Handke var hjemme for et par måneder siden, og talte da om at lægge op på grund af en hjertesvaghed.

Februar 1951
Styrmand Emil Handke (B50051)

Image 20-2-1951
22-2-1951 Rinkenæs Overkro solgt til Indremission. Den af Indre Mission planlagte ungdomsskole i Rinkenæs syntes nu at blive til virkelighed, idet bestyrelsen har købt Rinkenæs Overkro.